• Kasteel open voor bezichtiging
  • Kasteel niet toegankelijk
  • Landgoed
  • Andere (natuur)gebieden

in

Home

Welkom!

Meer dan 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen. Met uw steun kunnen we Gelders erfgoed beheren en exploiteren. Zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Gids Beleef! voor alle donateurs

Steun ons

Evenementen

Op de hoogte blijven

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al? Deze verschijnt acht keer per jaar. Boordevol informatie over ons werk, nieuws, uit tips en acties speciaal voor nieuwsbrieflezers.