Verduurzaming landbouw

GLK bezit en beheert meer dan 30 landgoederen in Gelderland. Landgoederen kenmerken zich door een veelzijdig landgebruik waaronder landbouw. Landbouw is essentieel voor de instandhouding van deze landgoederen. GLK vindt het behoud van de landbouwfunctie op die plekken dan ook erg belangrijk. GLK heeft haar eigen verantwoordelijkheid en hecht zeer aan de verduurzaming van landbouw en heeft op dit vlak de afgelopen jaren al stappen gezet. Met onze pachters worden afspraken gemaakt over het handhaven en beschermen van solitaire bomen, poelen, overhangende takken en verminderen van mestgebruik.

Verduurzaming landbouw natuurakker
© Floor ten Brink

Moderne landbouw

Duurzaamheid en instandhouding van de bodem en biodiversiteit in het landelijk gebied zijn voor GLK daarnaast belangrijk. GLK brengt daarom voor haar landbouwgronden in beeld met welke (gebiedspecifieke) maatregelen de biodiversiteit- en landschapdoelen gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt maatwerk en medewerking van diverse partijen, zoals waterschappen, provincie en gemeenten, omdat deze doelen niet alleen door algemene maatregelen kunnen worden bereikt. Het is belangrijk dat deze aangepaste vorm van landbouw ook economisch rendabel is en een bijdrage levert aan de instandhouding van het landgoed waar het deel van uitmaakt. Op deze manier wil GLK de functie die de landbouw al eeuwen heeft ten dienste van de instandhouding van haar landgoederen levensvatbaar houden voor mens, plant en dier.

Bestrijdingsmiddelen

Berichtgeving over insectensterfte door gebruik van bestrijdingsmiddelen leidde eerder tot vragen over het gebruik van middelen als glyfosaat op landbouwgronden die in bezit van GLK zijn.
Slechts op beperkte oppervlakte van de verpachte landbouwgronden van GLK wordt nog glyfosaat voor de volle -grondbehandeling van graslanden gebruikt. Dit gebruik is geoorloofd binnen de in het verleden gesloten contracten met deze pachters, en wettelijk toegestaan. Verminderd gebruik kan hier alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. GLK gaat hierover in gesprek met haar pachters.

De huidige landbouwbedrijfsvoering kan niet los worden gezien van het Europees landbouwbeleid. Landbouw is een mondiale markt en bepaalde landbouwbedrijfstakken zijn grotendeels afhankelijk van het Europees landbouwbeleid. Ook gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt aan dit beleid getoetst. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) oordeelt op basis van Europese wet- en regelgeving of een middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Bepaalde herbiciden waarin de werkzame stof glyfosaat zit behoren daar (nog) toe. Recent heeft de Europese Commissie het gebruik van dit middel voor 5 jaar verlengd, maar tegelijkertijd heeft het Europees Parlement een speciale commissie opgericht die gaat analyseren hoe pesticiden precies worden toegelaten op de Europese markt.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.