Schenken met belastingvoordeel

U kunt de natuur en cultuur in Gelderland extra steunen, zonder dat het u meer kost. Met een periodieke gift draagt u structureel bij aan het professionele beheer van natuur en cultureel erfgoed in Gelderland. Bovendien ontvangt u van de Belastingdienst een groot deel van de gift terug. U kunt dit eenvoudig regelen via een schenkingsovereenkomst. We leggen u uit hoe het werkt en wat de voordelen van periodiek schenken zijn.

Wat zijn de voordelen?

  • Tussenkomst van een notaris is niet meer nodig.
  • De Belastingdienst betaalt u tot maximaal 36,97% van uw gift terug (afhankelijk van uw inkomen).
  • Het afsluiten van een schenkingsovereenkomst is al mogelijk vanaf € 30,00 per jaar
  • U geniet van alle voordelen van het GLK donateurschap
  • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Persoonlijk voordeel berekenen

Om uw persoonlijke belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u één van onderstaande rekenmodules gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wilt doen. Wilt u de natuur behouden, kies dan voor de rekenmodule Het Geldersch Landschap. Wilt u kastelen en monumenten behouden, kies dan de rekenmodule Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Rekenmodule Het Geldersch Landschap Rekenmodule Geldersche Kasteelen

Hoe werkt het?

Voor schenken met belastingvoordeel dient u zich voor minimaal 5 jaar vast te leggen als donateur en een periodieke schenkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

1. Bepaal eerst aan welke stichting u wilt schenken:
a. Wilt u de natuur behouden, dan kiest u Geldersch Landschap
b. Wilt u kastelen en monumenten behouden, kies dan voor Vrienden der Geldersche Kasteelen.

2. Download het formulier van de betreffende stichting en print het uit.
a. Stichting Het Geldersch Landschap
b. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

3. Vul de overeenkomst in.

 

4. Stuur de overeenkomst Periodieke gift in een gesloten envelop naar:
Geldersch Landschap & Kasteelen
T.a.v.: de donateursadministratie
Antwoordnummer 57
6800 WC Arnhem
of scan een een getekend exemplaar en stuur deze naar donateurs@glk.nl.

5. Wij vullen de overeenkomst aan. U ontvangt uw exemplaar na verwerking en ondertekening door ons retour. Wij adviseren u deze overeenkomst goed te bewaren in de administratie. De Belastingdienst kan u namelijk vragen deze te overleggen. U hoeft deze formulieren niet op voorhand naar de belastingdienst te sturen.

6. Voer de jaardonatie op bij uw belastingaangifte. Gebruik uw donateursnummer (transactienummer) en het RSIN, het unieke nummer dat de Belastingdienst aan de stichting heeft gegeven, bij het invullen van de belastingaangifte. Deze kunt u vinden op het formulier.

Contact

Wilt u (eerst) meer informatie, of wilt u het formulier per post toegestuurd krijgen? Neem dan contact op met Arjan Pijnenburg via a.pijnenburg@glk.nl of 026 355 25 47. Voor specifieke fiscale vragen over schenken kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon: 0800 05 43. 

Goed om te weten

  • Als u een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit ontvangt u bovendien: een persoonlijke GLK donateurspas met gratis reguliere toegang tot onze 7 opengestelde kastelen en veelal gratis deelname aan excursies, 4x per jaar het magazine Mooi Gelderland en de Beleefgids.
  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar worden betaald.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden waar u niet of nauwelijks invloed op heeft, dan vervalt de verplichting tot betaling. Denk aan werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden (van de partner) of verlies ANBI-status GLK.
  • Donaties vóór de tekendatum van de overeenkomst tellen niet mee.

Ik wil doneren met belastingvoordeel

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.