Raden en commissies Geldersch Landschap & Kasteelen

Voorzitter Raad van Toezicht

mr. H.J.E. Bruins Slot, woont in Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe, voorzitter Raad van Toezicht omroep Gelderland

Leden Raad van Toezicht

 • Mr E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA, woont in Gorssel, voormalig advocaat De Brauw, bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner FutureFlow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Stichting Deventer Binnenstadsmanagement
 • M. (Mariëtte) Doornekamp, woont in Buren, Gelderland, bestuurder pensioenfonds ABP, Voorzitter Raad van Commissarissen GGN Holding, Bestuurder Stichting DHV Haskoning, Bestuurder Stichting Aandelen Remeha (SAR), bestuurder Amsterdam Sinfonietta, voorzitter Raad van Toezicht Care Nederland, vice-voorzitter Bestuur Eumedion
  tevens lid Financiële Audit Commissie GLK
 • drs. P.E. (Petra) Hielkema EMLE, woont in Arnhem, divisiedirecteur Betalingsverkeer en Marktinfrastructuur bij De Nederlandsche Bank
 • ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, woont in Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter VVV Deventer, voorzitter SER Overijssel, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r., lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur

Voorzitter Raad van Advies

ir. A. (Annette) Augustijn, woont in Dieren, opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Watermuseum, Stichting Natuur en Milieu en vz. Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thans o.a. vice-voorzitter Transitieagenda Kunststoffen voor IenW

Leden Raad van Advies

 • G.H.M. (Gerard) Alferink, woont in Lunteren, Zelfstandig Bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R.
 • C.H. (Kees) van Baak, woont in Nijkerk, voormalig docent aardrijkskunde en inspecteur van het onderwijs, voormalig lid Provinciale Staten van Gelderland, voormalig lid gemeenteraad in Nijkerk, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijdende School, voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen, secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk
 • dr. W. (Willem) Bijleveld, woont in Loenen, sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Omniversum, lid Raad van Toezicht Defensiemusea
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, woont in Ede, Portfoliomanager FD Mediagroep, voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten, lid presidium en Raad van Toezicht St. Reprorecht en voorzitter Pro Mandaat
 • mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel, woont in Rijswijk, directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven
 • R.J.M. (Rob) Franken, woont in Zwolle, werkzaam bij Wageningen Environmental Research, manager, mede-eigenaar Future-Proof Management BV
 • P.A.G. (Patrick) Jansen, woont in Wageningen, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos
 • A.C.M. (Lidy) Klein Holkenborg, woont in Wilp, zelfstandig projectmanager en teamcoach, voorzitter raad van advies Stichting IJssellandschap, Lid raad van advies stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, voormalig voorzitter stichting Behoud Dorpskerk Wilp en Jonge Meesters Wilp
 • drs. A.H. (Ankie) van de Kruijs, woont in Nijmegen, historicus, programmamanager / strategisch adviseur bij de gemeente Ede
 • W.F. (Wouter) van Maanen, woont in Utrecht, geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management
 • A. (Bob) van der Put, woont in Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, thans eigenaar en Creatief Directeur van Filmakers BV
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt, woont in Arnhem, natuurbeheerder, werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en gastonderzoeker aan Aarhus university te Denemarken op het gebied van rewilding
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven, woont in Apeldoorn, historica, eigenaar projectbureau Storia, Hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • drs. R.J. (Reinder) van der Wal, woont in Zwolle, voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied
 • drs. G.J.H.G. (Sjors) Willems, woont in Nijmegen, plattelandsgeograaf, secretaris Provinciale Raad van de Leefomgeving Noord-Brabant / strategisch beleidsadviseur Brabant Advies, specialist duurzame landbouw, voorheen werkzaam bij Wageningen UR, LTO, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en Biologica
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, woont in Nijmegen, bedrijfskundige, strategisch communicatieadviseur bij het Radboudumc. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem

Leden Beheer Advies Commissie

 • prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter), woont in Wageningen, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek o.a. in uiterwaarden, droge en natte duingebieden, dijken en wegbermen. Oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit) en oud-lid van de Duin Advies Raad en van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap
 • dr. K.J. (Kees) Canters, woont in Zwolle, bioloog / milieukundige; o.a. onderzoek naar nevenwerking bestrijdingsmiddelen, natuureffecten wegen & verkeer en mitigatie & compensatie natuurschade, groene planvorming, duurzaam bouwen; zoogdierenman, oud-lid Commissie m.e.r., oud-secretaris Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, adviseur natuur & landschap en redacteur
 • prof.dr. J.B. (Johan) de Haan, woont in Ede, hoofdconservator Paleis Het Loo, bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voorheen adviseur Monumenten bij het Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
 • drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel, woont in Hoogland, historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting In Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen
 • ir. L.J. (Luuk) Keunen, woont in Kleve, historisch geograaf, senior projectleider historische geografie en coördinator cultuurhistorisch onderzoek bij RAAP. Hij heeft daarnaast o.a. zitting in de Adviescommissie Cultuurhistorie van de gemeente Winterswijk
 • ing. A.J. (Ton) Roelofs, woont in Zutphen, Bouwkundig en Civiel ingenieur, eigenaar/directeur adviesbureau TRBouwadvies, voorheen directeur Bouwmanagement bij ABT in Velp, betrokken geweest als raadgevend ingenieur/projectmanager bij de restauratie-renovatie van o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Mauritshuis in Den Haag, Seminarie De Weijert (huidige Politieacademie) Apeldoorn, Museum De Fundatie Zwolle. Gastdocent Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs, woont in Cuijk, voormalig hoogleraar, nu gastmedewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, senior-onderzoeker bij onderzoekcentrum B-ware, hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, leeropdracht Biogeochemie van Wetlands, lid Wetenschappelijke advies commissie van Natuurmonumenten, Beheer Advies Commissie Limburgs Landschap, POP 3 commissie Provincie Noord Brabant, Beheer commissie Volgermeer gemeente Amsterdam
 • dr. N.W. (Nico) Willemse, woont in Brummen, kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie

Leden Vermogens Beheer Commissie

 • H.C. (Hennie) Berends, woont in Velp, zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs
 • drs. A. (Ton) Hogervorst, woont in Dieren, chemicus, oud-directievoorzitter vleesverwerkend bedrijf en oud-voorzitter van een Ondernemers Kring, nu zelfstandig organisatie adviseur, o.a. oud-voorzitter Atletiekvereniging en penningmeester Arnhems Kamerkoor
 • G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA, woont in De Steeg, registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., voorzitter Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal, lid van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte te Velp en lid pensioencommissie BASF Nederland B.V.