Reactie op coalitieakkoord

16 mei 2024

Vandaag presenteerden de formerende partijen hun coalitieakkoord “Hoop, lef en trots”. Natuurmonumenten en LandschappenNL vinden het zeer zorgwekkend dat het kabinet kiest voor welvaart in plaats van welzijn. Pim van der Feltz, directeur Natuurmonumenten: “Noodzakelijke investeringen in onze leefomgeving worden niet gedaan, daarmee kiest dit kabinet voor verdere verslechtering van natuur. Dat is ronduit schokkend.”

Tongerense Heide

Van der Feltz: “Zeer zorgwekkend dat de noodzaak voor natuurherstel ter discussie wordt gesteld en met het geheel schrappen van het transitiefonds de nodige investeringen in onze leefomgeving en ons platteland uitblijven.” Recent onderzoek toonde aan dat 86% van de Nederlandse kiezers wil dat de overheid natuur beter beschermt. De natuur in Nederland staat onder druk en voor mens en dier is een gezonde leefomgeving van levensbelang.

Natuur nog verder onder druk

We kunnen niet doorgaan met het ongeremd opgebruiken en vervuilen van ons landschap, dat gaat ten kosten van toekomstige generaties. De natuur leidt daar al heel lang onder en de mens ook. Toch kiest het kabinet voor beleid dat de toch al kwetsbare en schaarse natuur nog verder onder druk zal zetten. Zo spreekt het plan van ‘stikstofreductie waar het nodig is,’ maar we weten helaas al heel lang dat dit vrijwel overal, heel hard nodig is. Zolang natuurherstel niet plaatsvindt zit ook vergunningverlening op slot. Daardoor blijft ook een duurzaam toekomstperspectief voor boeren en woningbouwers uit.

Platteland maken we sámen

Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn met een achterban van ruim een miljoen mensen en honderden natuurgebieden overal in Nederland verankerd. “We zijn de buur van vele boeren en het platteland maken we samen,” zegt Pim van der Feltz, directeur natuurmonumenten. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL: “Samen optrekken in het landschap is van groot belang om de grote uitdagingen op het gebied van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemgesteldheid en klimaat waar Nederland voor staat, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.”

Maak leefomgeving weer gezond

Van der Feltz: “Wij gaan onvermoeibaar door met ons werk om natuur, het buitengebied, onze leefomgeving weer gezond maken. Voor schone lucht en water zijn zowel boer als boswachter hard nodig. We gaan graag het gesprek aan met de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over de noodzakelijke stappen die nodig zijn om de natuurambities verder vorm te geven.”

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.