Hoopgevende signalen uit de natuur

Waar de omstandigheden verbeteren, keren dieren terug in de Gelderse natuur. Een hoopgevend signaal, zeker nu er veel herstelmaatregelen in onze natuurgebieden op stapel staan.

© Ronald Oost

Het grootste knaagdier van Europa, de bever, komt weer langs alle grote rivieren voor. Dat zie je aan de boomstobben met potloodpunten die achterblijven als de bever langs is geweest, zoals bij kasteel Doorwerth en bij de eendenkooi Batenburg. Ook de otter heeft zich weer in de provincie gevestigd en heeft de kleinste duif van Nederland, de zomertortel in een van onze gebieden gebroed.

Soms hebben dieren een duwtje in de rug nodig. Dankzij de aanleg van poelen nemen de aantallen amfibieën zoals boomkikker en kamsalamander, weer toe. In de schone stromende beken van het Wisselse Veen bij Epe zwemmen weer elritsen en beekprikken. Door de waterhuishouding in moerasgebieden te verbeteren, gaat het beter met moerasvogels zoals snor, rietzanger en sprinkhaanzanger. Libellensoorten laten nog een achteruitgang zien, maar met de libellen die langs beken leven, gaat het goed. De beekrombout is terug, de bosbeekjuffer is op steeds meer plaatsen te zien en op landgoed Staverden en in Korte Broek komt ook de beekoeverlibel weer voor.

Naast de subsidie van de provincie worden de natuurherstelmaatregelen mede mogelijk gemaakt door het A.Th. Voglerfonds en Ars Dunandi en veel van onze donateurs.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.