Wilbrinkbos

Vlak boven Voorthuizen ligt het Wilbrinkbos. Een groot bosrijk landgoed met een landhuis, houtwallen, heide en vijvers en vennetjes.

Locatie

Apeldoornsestraat 30
3781 PN Voorthuizen

Regio Veluwe - Gemeente Barneveld
Verworven 1962 - Oppervlakte 123 ha

Voorzieningen

Landgoed

Het landhuis heet ‘Zandbergen’. Het draagt het jaartal 1795, maar het is uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het landhuis staat op de plek van een oude herberg, De Roskam. Deze oude herberg stond langs de oude Hessenweg tussen Amersfoort en Deventer. De huidige Apeldoornsestraat volgt nog steeds het tracé van die Hessenweg.

Huis Zandbergen is niet open voor het publiek, maar op het landgoed kan worden gewandeld en gefietst. De omgeving van de heuveltjes is aangewezen als losloopgebied voor honden.

Landschap
In het gebied ligt een opvallende zandwal in een langgerekte boog. Het is het restant van een stuifduin uit de laatste ijstijd. In het noorden van het gebied liggen drassige heideterreintjes. Hier groeit onder meer de zeldzame zonnedauw, een klein insectenetend plantje. In het zuiden van het gebied ligt een bosvijver en verderop, in het Grijze Veen, bevindt zich een meer. Hier ontspringt ook de beek die door het landgoed loopt.

Honden losloopgebied

Klompenpad

Door Wilbrinkbos loopt Klompenpad het Griezeveensepad.

Dieren

Op het landgoed ligt een bewoonde dassenburcht. In het meertje komt de zeldzame kamsalamander voor en in de oude bosgedeelten leven de boommarter en de groene specht.

Door de verschillende leefgebieden en de afwisseling in het landschap leven er veel soorten dieren in het gebied. Vogels, insecten, zoogdieren, reptielen en amfibieën komen allemaal op een gebied van een paar vierkante kilometer voor.

Beheer en onderhoud
Het gebied is vooral belangrijk voor reptielen en amfibieën. Daar wordt het landschap ook op ingericht. Poelen en vennetjes worden opengehouden en de Ganzebeek die door het gebied loopt heeft natuurvriendelijke oevers gekregen. De beek is deels weer meanderend gemaakt.

Wist u dat...

...de voormalige herberg op de plek van Huis Zandbergen beroemde gasten heeft gehad.

Herberg De Roskam wordt voor het eerst in 1680 genoemd. Een beroemde gast was staatsman Constantijn Huygens, die de herberg op weg naar Het Loo regelmatig bezocht.

Planten

De natte heide in het noorden is voor planten het meest interessante gebied. De heide wordt open en voedselarm gehouden om zeldzame planten een kans te geven.

De zonnedauw komt hier met 2 soorten voor: de kleine en de ronde. Ook zijn hier verschillende soorten veenmos en klokjesgentiaan te vinden. In het bosgedeelte groeit plaatselijk veel dalkruid.

Beheer en onderhoud
Bij het beheer van het gebied wordt verschil gemaakt tussen het parkachtige landschap rond het landhuis en de zandwal, en het meer natuurlijke landschap in de rest van het gebied.

Geschiedenis

Het Wilbrinkbos heeft door de ligging aan de Hessenweg een rijke geschiedenis. De Hessenweg is een van de oude handelsroutes met Duitsland en stamt uit de 13e eeuw.

De weg werd pas in 1809 verhard met klinkers. Toen was de omgeving al veranderd in een echt landgoed; met akkers, bospercelen, weilanden en houtsingels. Rond 1900 werden er in landschapsstijl een aantal slingerende paden aangelegd. Ook de schilderachtige bosvijver stamt uit die tijd.

Naamgeving
Landgoed Zandbergen, zoals het toen heette, werd rond 1900 aangekocht door mr. G.J. Wilbrink. Hij heeft zich erg ingezet voor het behoud van de natuur en het landschap in de omgeving. Zijn dochter legateerde het landgoed in 1962, met de wens dat het ‘Wilbrinkbos’ zou worden genoemd.