Vijverberg

Een prachtig heuvelachtig landgoed met bronnen en beekjes ten noorden van Arnhem. Het grenst aan alle kanten aan andere landgoederen en natuurgebieden. Een mooi landschap om al wandelend te ontdekken.

Locatie

Harderwijkerweg
6816 Arnhem

Regio Veluwe - Gemeente Arnhem
Verworven 1932 - Oppervlakte 75 ha

Voorzieningen

Wandelen

Over Vijverberg en het naastgelegen Hoog Erf is een gemarkeerde wandelroute van 2,5 kilometer uitgezet. Ook op de omliggende landgoederen zijn wandelroutes zodat u kunt combineren. Het gebied is makkelijk te bereiken, er is een parkeerplaats en er zijn bushaltes.

Op stap met kinderen

Vijverberg is een leuke plek om met de kinderen te bezoeken. Er zijn veel bruggetjes en smalle beekjes. In het voorjaar moet je oppassen om niet op de vele bruine kikkertjes te stappen die hier rondspringen. De aaneengesloten landgoederen vormen samen een afwisselend gebied met golvende akkers, graslanden, boerderijen, tuinen, parken en bossen.

Beken

In het gebied ontspringen in sprengen een aantal beekjes. Het water stroomt opvallend genoeg naar het noorden, en niet naar de rivier in het zuiden. Uiteindelijk verdwijnt het water weer in de bodem.

Planten en dieren

Vijverberg bestaat vooral uit loofbos. In het noorden ligt een langgerekte heide, een oude schaapsdrift. Er komen veel bijzondere plant- en diersoorten voor, zoals de boommarter.

Op de heide en in schrale graslanden worden bijzondere plantsoorten gevonden, zoals jeneverbes, grondster, klein warkruid, stekelbrem, grote wolfsklauw, grasklokje en geel walstro. Langs de beken in het bos staan oeverzegge, klimopwaterranonkel, waterdrieblad en duizendknoopfonteinkruid.

Marters, vleermuizen, ijsvogels
De oude bossen op het landgoed maken het gebied uitstekend geschikt voor boommarters. Deze dieren hebben een groot leefgebied nodig met voldoende boomholtes om in te wonen. In de holle bomen leven ook vleermuizen. Als u bij de sprengen gaat zitten, ziet u misschien bijzondere vogels zoals de ijsvogel en grote gele kwikstaart.

Geschiedenis

Het gebied was al vroeg bewoond. Er zijn veel archeologische resten gevonden. Er ligt een aantal grafheuvels van ongeveer 4.000 jaar oud in het gebied. De parkachtige bosaanleg is uit de 19e eeuw.

In de 19e eeuw werd de landschapsstijl in Vijverberg toegepast. Er kwamen beuken, slingerende paden, vijvers, watervalletjes en bruggetjes. Ook de naam 'Vijverberg' kwam pas in die tijd in zwang.

Stuwwal en puinwaaier
Vijverberg ligt op een stuwwal van de Veluwe. Het is een verhoging die is gevormd door het ijs van de voorlaatste ijstijd. De stuwwal bij Arnhem is 150.000 jaar oud. Opvallend aan deze stuwwal is een groot vlak terrein waar Westerheide en het noordelijk deel van Warnsborn en Vijverberg liggen. Dit vlakke gebied is ontstaan door de afzetting van een enorme puinwaaier, een zogenaamde ‘sandr’. Daardoor is het landschap hier niet heuvelachtig, maar juist plat. Deze puinwaaier is de grootste van Nederland en daarom erg waardevol.