Valburg

Dit 'groene lint' is in het najaar van 2010 door Prorail, in samenwerking met de gemeente Overbetuwe en Geldersch Landschap & Kasteelen opnieuw ingericht. De naam Zwarte weg, zoals het gebied ter plekke bekend staat, verwijst naar de zwarte steentjes (sintels, uitgebrande steenkool) die vroeger de weg bedekten die naar de voormalige boerderijen voerde.

Locatie

Zwarteweg
Valburg

Regio Rivierengebied - Gemeente Overbetuwe - Oppervlakte 32 ha

Voorzieningen

Groencompensatie

Het nieuwe bos in Valburg is een zogeheten compensatiebos. Het compenseert de gekapte bomen voor de Betuweroute. In het bos staat een variatie van zwarte els, haagbeuk, es, zoete kers, sleedoorn en kornoelje. Daarnaast zijn iepen aangeplant op de boomweide en walnoten bij de voormalige boerderij van de familie Hol.

Wandelen

Tijdens een wandeling kunt u de weidsheid van het landschap ervaren. Er is een bewegwijzerde wandelroute van 2 km die begint bij de picknickplaats. De route voert onder andere langs een waterloop en de boomweide.

Afwisselend uitzicht

Bij de herinrichting van Valburg is gezorgd voor een afwisselend uitzicht op en over het gebied, zodat het 'zichtbaar en beleefbaar' is vanaf de snelweg A15. De inrichting bestaat uit nat en droog grasland, een boomweide, bos, sloten met natuurvriendelijke oevers en amfibieƫnpoelen. Baggerbonte schapen begrazen het gebied.

Beheer

Ons beheer van deze percelen langs de A15 is vooral gericht op het behoud van de landschappelijke samenhang.

Bijzondere waarden
In de terreinonderdelen komen het blauw bruintje, de kleine vuurvlinder en enkele libellensoorten voor. In de poelen leven de kleine modderkruiper en de bittervoorn, twee internationaal belangrijke vissensoorten. Ook wordt het gebied bewoond door de steenmarter, wezel en bunzing.
De percelen bij Valburg hebben vooral landschappelijke waarden. Cultuurhistorisch is alleen de Zwarteweg interessant, die naar de inmiddels verdwenen boerderijen voerde. Dat is ook het enige terreinonderdeel dat goed bereikbaar is en recreatieve waarde heeft.

Beheer in een notendop
Ons beheer is gericht op het behoud van de landschappelijke samenhang. Bij de Zwarteweg gaat het ook om het behoud van de cultuurhistorische waarden van de voormalige boerderijplaats. De bossen hebben in de komende tien jaar nog geen beheer nodig. Het beheer van de graslanden wordt uitgevoerd door pachters.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Valburg, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Valburg – Dodewaard.

Boerderijen

Rondom de huidige picknickplaats bevonden zich in het verleden drie boerderijen die in elkaars verlengde lagen.

De eerste boerderij is in de eerste helft van de 20ste eeuw afgebroken, vanwege bouwvalligheid. De tweede boerderij is bij de aanleg van de A15 (rond 1950) verdwenen. De derde boerderij (uit 1776) kon zich lange tijd handhaven. De tabaksteelt en veeteelt maakten na de oorlog plaats voor fruitteelt en akkerbouw. Sinds 1974 was de familie Hol eigenaar.

Betuweroute en het landschap

In 1995 werd gestart met de aanleg van de Betuweroute: de 158,5 kilometer lange goederenspoorlijn die Rotterdam met het Ruhrgebied verbindt. Voor de aanleg zijn bomen gekapt. Ook is de boerderij van de Familie Hol afgebroken. In 2010 is het gebied opnieuw ingericht.