Scholtegoed Boeijink-Huppel

Langs de Modderbeek bij Winterswijk ligt het scholtegoed Boeijink. Dit gaaf bewaard gebleven boerenlandgoed bestaat uit twee boerderijen met stallen, een oud erf en landerijen met houtwallen en bosgebiedjes.

Locatie

Boeijinkweg 9
7105 CG Winterswijk-Huppel

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 2001 - Oppervlakte 27 ha

Voorzieningen

Compleet erf

De grote boerderij Boeijink kreeg haar huidige aanzien in 1904, maar de bouwgeschiedenis gaat terug tot het begin van de 18e eeuw. De boerderij geeft een aanbouw van twee schuren en een mooi bewaard gebleven erf. Er staan hoge bomen, een stenen hondenhok, een pomp en een klein koetshuis. Vlakbij liggen een omhaagde moestuin en een boomgaard.

Behouden met moderne bestemming

In 2001 werd Boeijink aan Geldersch Landschap & Kasteelen nagelaten, die op zoek ging naar een nieuwe bestemming om het complex in stand te kunnen houden. Het is nu in gebruik als zorgboerderij.

De laatste bewoonsters waren de dames Berenschot. Het was de wens van mevrouw B.G. Berenschot dat het scholtegoed behouden zou blijven voor de toekomst.
De schuren zijn sindsdien gerestaureerd, de tuin is hersteld en er is een boomgaard aangelegd met traditionele fruitrassen. De deel en de voorkamer hebben hun oorspronkelijke oude stijl en interieur behouden.
De boerderij en een bijgebouw is verhuurd aan zorginstelling Estinea. In de negen 9 appartementen wonen autistische mensen onder begeleiding op zichzelf.

Scholtegoed

Een ‘scholte’ was een vertegenwoordiger van een landheer. De benaming is in de loop der tijd uitgegroeid tot een eretitel voor welgestelde boeren met grootgrondbezit in de oostelijke Achterhoek. Het bezit van deze boeren wordt aangeduid met de term ‘scholtegoed’.

Fietsen en wandelen

De Achterhoek met de scholtegoederen is mooi fiets- en wandelgebied. Het coulisselandschap is rijk aan natuur en heeft een interessante geschiedenis.

Het buitengebied van Winterswijk is een afwisselend en licht glooiend landschap met beken en bosgebiedjes. Er liggen een aantal buurtschappen en scholtengoederen. Hier en daar zijn picknickplekken ingericht en er staan informatieborden. Er is een mooie fietsroute in het gebied uitgezet; de route Winterswijk-Ratum

Toegankelijkheid

Het scholtegoed bestaat uit twee boerderijen; Boeijink en Bonenhuis. De boerderijen en het directe erf zijn niet vrij toegankelijk. In de omringende landerijen liggen vrij toegankelijke wandel- en fietspaden.

Planten en dieren

Op het landgoed liggen akkers, weilanden, bosjes en houtwallen. Door de grote afwisseling van leefgebieden komen er veel planten- en diersoorten voor.

Er staan hoge eikenbomen en vlakbij is een poel uitgegraven. Er is een singel van eiken aangelegd met daartussen meidoorn en sleedoorn. Er groeit een nat boekbosje en in de houtwallen is plaats voor een kruidenrijke flora.

Uilen en vleermuizen
Een boerenlandgoed is een uitgelezen gebied voor uilen en vleermuizen. Zowel steenuilen als kerkuilen en bosuilen broeden in het gebied. Er leven veel kleine zoogdieren zoals muizen en mollen. Het insectenleven trekt veel vleermuizen aan.

Beheer

Het beheer is erop gericht om Boeijink-Huppel te behouden als een typisch Winterswijks scholtelandgoed met een historische boerderij en een boerenerf met schuren, gelegen te midden van akkers en graslanden die zijn omgeven door houtwallen en singels.

Bijzondere waarden
Het scholtegoed met een nog in bedrijf zijnde (zorg)boerderij (een rijksmonument) is de belangrijkste cultuurhistorische waarde. Het terrein ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Kenmerkend zijn het kleinschalige, onregelmatige scholtegoederenlandschap en het wat grootschaliger en strakkere heideontginningslandschap. 

Interieur

Ook het interieur van de boerderij is nog authentiek. Er staan meubels van opeenvolgende generaties. In de woonkeuken aan de voorzijde is een originele schouw met vaste kasten. De schouw draagt het jaartal 1731. De gang heeft een bijzonder houten cassettenplafond, afkomstig uit het nabijgelegen kasteel Waliƫn.

Wist u dat?

Gevelstenen vertellen niet altijd de waarheid...

Er zitten een aantal gedateerde gevel- en sluitstenen in de muren van boerderij Boeijink. Eén van de gevelstenen draagt het jaartal 1736. Dat is niet het bouwjaar van de huidige boerderij. Die is gebouwd in 1837. Het hele ensemble van boerderijen wordt zo beheerd dat de situatie van rond 1900 wordt weergegeven.