Scherpenberg en Majuba, Morena

Scherpenberg en Majuba en Morena zijn glooiende bosgebieden op de Veluwe, in het buitengebied van Epe. De gebieden zijn onderdeel van de vrije wildbaan, dus er is kans op een spannende ontmoeting met het grofwild.

Locatie

Koekenbergweg
8162 NK Epe

Regio Veluwe - Gemeente Epe
Verworven 1980 - Oppervlakte 311 ha

Voorzieningen

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Wandelen

Er zijn twee wandelroutes uitgezet, van circa 5 km en van 3 km.

Wandelfolder Scherpenberg en Majuba, Noord-Veluwe

Planten

In het bos komen veel mossen, korstmossen en paddenstoelen voor, waaronder bijzondere soorten. Bij een vennetje groeit de zeldzame zonnedauw. Dat is een vleesetend plantje.

Scherpenberg en Majuba bestaat uit aaneengesloten naaldbos. In de kruidlaag groeit struikheide, bosbes, vossenbes, kraaiheide, bochtige smele, dopheide, pijpenstrootje, mos en korstmos. Op veel plaatsen hebben berkenbomen een fraaie tussenlaag gevormd. Het gebied is vooral rijk aan paddenstoelen, waaronder gekraagde aardster, roodsteelfluweelboleet, gele ringboleet en cantharel.

Morena
Aan de overkant van de Eperweg ligt het voormalige heidegebied Morena. Ook dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit bos met grove den. In de onderbegroeiing vallen de donkergroene plekken met kraaiheide op. Er zijn ook enkele open plekken met struik- en dopheide en een vennetje. Hier groeit kleine zonnedauw, veenpluis en veenbies.

Dieren

Dit is het leefgebied van onder meer wilde zwijnen, edelherten en boommarters. De das heeft zijn burchten in het bos en zoekt voedsel op de graslanden en akkers in de buurt. Op Majuba ligt een burcht die ruim 25 jaar oud is. Het is volgens kenners een van de mooiste burchten op de Noordoost-Veluwe.

Reptielen en vogels
Op de heide van Morena leven adders, hazelwormen en hagedissen. Kenmerkende vogels voor het gebied zijn gekraagde roodstaart, kuifmees, zwarte mees, goudhaantje, kruisbek, havik, sperwer en buizerd. Ook de raaf komt in het gebied voor.

Paraboolduinen

Er loopt door het gebied een langgerekt systeem van samenhangende paraboolduinen. Deze duinen zijn in de laatste ijstijd opgestoven. De hoogte van de duinen is soms wel 12,5 meter. Dit paraboolduinsysteem is internationaal uniek en van grote waarde.

Geschiedenis

Tot het eind van de 19e eeuw maakten Scherpenberg en Majuba en Morena deel uit van de onafzienbare Woldbergse Heide. Dat lag tussen Epe, Tongeren en 't Harde. De boeren uit de buurtschap Tongeren staken hier plaggen en weidden er hun schapen.

Hieraan kwam rond 1850 een einde. Deze vorm van landbouw was niet langer lonend door de uitvinding van kunstmest en de invoer van goedkope wol uit Australië.

Zaadwinning
De eigenaren zijn toen begonnen met het bebossen van het gebied. Een eerste poging aan het eind van de 19e eeuw was niet erg succesvol. Omstreeks 1915 ging men veel drastischer te werk. Vrijwel de gehele Scherpenberg is toen omgespit en beplant met grove den. Deze beplanting ontwikkelde zich voorspoedig en werd later gebruikt voor zaadwinning.

Beheer

Op delen van Scherpenberg en Majuba wordt door geïntegreerd bosbeheer het bos natuurlijker gemaakt. Er komen meer inheemse loofbomen en het bos krijgt meer structuurvariatie. Majuba heeft een bosreservaat. Hier wordt niet gekapt of gesnoeid. Het bos kan zich daardoor natuurlijk ontwikkelen.

Namen

Scherpenberg en Majuba is door een vorige eigenaar genoemd naar twee bergen in Zuid-Afrika. ‘Morena’ is de artiestennaam van een andere voormalige eigenaar, mevrouw Radier-Wijckerheld Bisdom.