Rijswijkse Waard

Diverse smalle oeverstroken langs de grote rivieren. De Rijswijkse Waard is de eerste verwerving in een toekomstig natuurontwikkelingsgebied.

Locatie


Regio Rivierengebied
Verworven 1997 - Oppervlakte 3 ha

Voorzieningen

Natuurvriendelijke oevers

De oevers zijn op natuurvriendelijke wijze ingericht. Uiteindelijk zullen ze een aaneengesloten lint langs de rivieren vormen. De grotere uiterwaardenterreinen, zoals langs de Maas de Liendense Waard en de Moringerwaarden, vormen de parels aan deze ketting. Kenmerkend voor de oevers van de Maas zijn de wilgen en essen die op regelmatige afstand langs de stroomgeul staan.

Niet alleen is daardoor de loop van de Maas goed in het landschap gemarkeerd, bij hoog water zorgen ze er ook voor dat schippers weten waar de stroomgeul precies ligt. De Rijswijkse Waard is een grote uiterwaard, waar in het kader van het project 'Ruimte voor de Rivieren' nog rivierverruimende maatregelen met natuurontwikkeling zullen plaatsvinden.

Beheer

De Rivieroevers zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Ze worden door Geldersch Landschap & Kasteelen voor het grootste deel als grasland beheerd, door middel van hooien met nabeweiden of begrazing. Waar er geen belemmering voor de rivierdoorstroming kan ontstaan, wordt gekozen voor spontane ontwikkelingen.

Langs de oevers van de Maas en in de Rijswijkse Waard zal nog natuurontwikkeling plaatsvinden; de plannen daarvoor zijn in ontwikkeling. In afwachting van die inrichting beheren we deze terreinen voorlopig door ze te hooien of te begrazen.