Pollense Veen en Wildlust

Overgangsgebied van de Veluwe naar de bovenloop van de Smallertse Beek. Hier vinden we gemengd bos met een restant vochtige heide en schrale graslanden rond de beekloop.

Locatie

Hanendorperweg
8166 Emst

Regio Veluwe - Gemeente Epe
Verworven 1992 - Oppervlakte 60 ha

Voorzieningen

Landschap

Het Pollense Veen is een landschappelijk zeer fraai beekdal. Het grootste deel is niet meer in agrarisch gebruik, waardoor het voor een deel op een natuurlijk beekdal lijkt. Het dal is niet zo breed, waardoor het overzichtelijk is en een fraaie afwisseling in vegetatie heeft. 

Dassen en boommarters

Beekdalen zijn goede leefgebieden voor de das. In de hoger gelegen zandige bossen heeft hij zijn burcht, terwijl hij zijn voedsel, onder andere regenwormen, zoekt in de nattere graslanden rond de beek. Dassen gebruiken altijd een vaste route tussen beide gebieden. De routes zijn goed te volgen in het gras: ze bestaan uit smalle platgetreden paadjes.

Een andere bijzondere bewoner is de boommarter. Deze leeft in holle bomen en heeft een zeer groot leefgebied. Hij wordt af en toe in Wildlust gesignaleerd.

Flora

Door natuurontwikkeling en verschraling wordt geprobeerd het vroegere rijkdom aan flora terug te brengen. Wildlust bestaat voornamelijk uit droge, arme bossen. De aanwezigheid van eikvaren duidt erop dat er zich een bosbodem en bosklimaat aan het ontwikkelen zijn. Deze varensoort komt voornamelijk voor in oudere bossen.

Klompenpad

Door Wildlust loopt Klompenpad het Schaverensepad.