Landgoed Zwaluwenburg

Een mooi bosrijk landgoed op de overgang tussen het hoge land van de Veluwe en de lage vruchtbare gronden langs het IJsselmeer. Het huis is in particulier bezit, maar het landgoed is mooi fiets- en wandelgebied.

Locatie

Eperweg
8084 RB 't Harde

Regio Veluwe - Gemeente Elburg
Verworven 1973 - Oppervlakte 286 ha

Voorzieningen

Bloemenvelden A.Vogel

In een medicinale tuin groeien planten en kruiden die worden gebruikt voor natuurlijke gezondheidsproducten van het merk A. Vogel. Vanzelfsprekend worden hier geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat levert fraaie bloemenvelden op met purperen rode zonnehoed en geel sint-janskruid. In de zomermaanden een bezoekje waard, op eigen gelegenheid of met een arrangement.

De planten trekken veel vlinders en andere insecten aan. In samenwerking met A. Vogel is een wandelboekje gemaakt. In het boekje worden geneeskrachtige planten besproken. Die kunt u tijdens uw wandeling opzoeken.
Het boekje is gratis af te halen bij zorgboerderij Westbroek aan de Eperweg 3-5, 8084 RB 't Harde.
Een bezoek aan de A.Vogel tuinen is gratis en op eigen gelegenheid.

Veel te doen
Het Kruidentheehofje, de Pluk- en Smultuin, het Blotevoetenpad waar u door kruiden mag lopen en een trimbaan met instructies voor en sportieve uitdaging zorgen voor een ontspannen en veelzijdig dagje uit. In Huis Zwaluwenburg (particulier bezit) zijn kunstexposities te zien.

Op stap met kinderen
Het boekje bevat ook een leuke en leerzame speurtocht voor kinderen. Daar kunnen ze de oplossingen van de vragen die op de speurtochtborden staan invullen. Wanneer kinderen de ingevulde puzzel laten zien bij de landgoedwinkel dan krijgen ze een prijs.
Ook kunnen kinderen tot 12 jaar terecht in de speeltuin met attributen van voornamelijk natuurlijke materialen. Op het veldje kunnen ze rennen, ravotten of voetballen.

Naar de website van A.Vogel met informatie over wat er te doen is tijdens een bezoek.

Evenementen

Geen evenementen gevonden.

Spelen in de natuur

Landhuis

Al in de 13e eeuw stond op deze plaats een kasteel. Het huidige huis is van 1728. Het is één van de gaafste en fraaiste 18e-eeuwse landhuizen van Gelderland. Het interieur bevat onder meer stucwerk in Lodewijk XV-stijl. Zes vertrekken zijn recent opgeknapt en in gebruik genomen als galerie. Het kasteel is nog altijd particulier eigendom.

Boerderijen

Op het landgoed liggen acht karakteristieke boerderijen in traditionele Gelderse bouwstijl. Het landgoed vormt met een huis, de boerderijen en het omliggende landschap een gave eenheid.

De boerderijen en de erven hebben hun traditionele uiterlijk behouden. De boerderijen hebben allemaal het voor de Noord-Veluwe karakteristieke hoge dak. Dat is gedekt met riet en meestal voorzien van afschuiningen aan de kopse einden, de zogenaamde wolfseinden.

Zuiderzee
De boerderijen zijn voornamelijk 18e en 19e-eeuws. Iedere boerderij heeft zijn eigenaardigheden. Zo heeft boerderij Welgelegen op het erf nog een karakteristieke wagenloods en een bakhuis. En de boerderij met de veelzeggende naam Vloedeinde geeft aan dat de vloed van de voormalige Zuiderzee tot hier kwam.

Blokverkaveling
In de late middeleeuwen is het gebied ingedijkt. Toen konden ook de lage gronden in cultuur worden gebracht. Dat werd gedaan in strakke rechte blokken. In het huidige landschap is het contrast tussen het hoge deel met veel bos en een onregelmatige verkaveling en het lage deel met de rechthoekige verkaveling nog steeds zichtbaar.

Vakantiewoning

Boslust is een rietgedekt boswachtershuis uit 1843 met veel bewaard gebleven authentieke details. Het is een heerlijke plek voor rustzoekers en liefhebbers van natuur en cultuur.

Boslust huurt u via Buitenleven Vakanties.

Kijk hier voor meer informatie en reserveren.

Beheer

Bij het beheer gaan we uit van de grote cultuurhistorische waarde van het gebied. We willen het landgoedkarakter en de cultuurhistorische elementen daarin accentueren en versterken, met speciale aandacht voor de bosbouw in het zuidelijke gedeelte.

Bijzondere waarden
Het terrein wordt van west naar oost doorkruist door de Bovenheigraaf, met een wildwal erlangs. Ten noorden hiervan ligt een open landschap, ten zuiden een boslandschap. De boeren in het terrein werken grotendeels biologisch, dus de milieukwaliteit is goed.
De zwarte specht is in het gebied aanwezig. Ook komen de das, boommarter en - net ten zuiden van het terrein – de zandhagedis voor. Verder leven er veel dagvlinders, libellen en juffers.
Zwaluwenburg is rijk aan cultuurhistorische elementen. Behalve het landhuis zijn dat onder andere het parkje Klein Zwitserland en de A. Vogel-tuinen; die laatste trekken veel bezoekers. Samen met landgoed Schouwenburg telt Zwaluwenburg twaalf rijksmonumenten en vier gemeentelijke monumenten. De bouwkundige waarden van dit terrein zijn daardoor zeer hoog. Er staat één monumentale boom: een venijnboom.
De landschappelijke waarden zijn hoog door de combinatie van landhuis, omliggende gronden, parkelementen en boerderijen. Ook de bosbouwkundige productiewaarde is hoog (vooral door de goede kwaliteit van Douglassparren), evenals de landbouwkundige waarde.

Beheer in een notendop
Ons beheer richt zich op het accentueren en versterken van het landgoedkarakter en de cultuurhistorische elementen daarin. De agrarische gronden worden extensief beheerd met biologische landbouw. Het beheer van de lanen pakken we, met het oog op onze zorgplicht, steeds planmatiger op. Het onderhoud van wegen en paden gaan we intensiveren en op een hoger niveau brengen. Recreatie vormt een belangrijk aandachtspunt. In overleg met de gebruikers (fietsers, wandelaars, hondenbezitters, faunabeheerders) willen we de recreatie meer sturen. Verder zullen we in samenwerking met gebruikers ook de uitstraling van erven en gebouwen verbeteren.

Bosbouw
In ons beheer hebben we speciale aandacht voor de bosbouw in het zuidelijke gedeelte. De coulissenkap die hier gebruikelijk is, houden we nadrukkelijk in stand om cultuurhistorische redenen. Bij coulissenkap worden er strookgewijs banen geveld waarbij de breedte van deze stroken ongeveer gelijk is aan die van de stroken waarop de bomen blijven staan. Op de open stroken worden nieuwe boompjes aangeplant. Na een aantal jaren worden de oude stroken geveld en opnieuw beplant.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Zwaluwenburg, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Landgoederen bij ’t Harde (Schouwenburg en Zwaluwenburg).

Dieren

Door de grote landschappelijke verscheidenheid is Zwaluwenburg vooral rijk aan vogelsoorten en insecten. Ook boommarters en vleermuizen komen hier voor.

In de houtwallen broeden vogelsoorten als grasmus en braamsluiper. In het parkbos leven groene, zwarte en bonte spechten. Ook veel roofvogelsoorten als bosuil, havik en buizerd komen hier voor. In de vele holle bomen vinden boommarters een slaapplek. Ook de vleermuizen in het gebied maken hier gebruik van. Op de bloemrijke velden leven veel vlindersoorten.

Spannende Geschiedenis

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van landgoed Zwaluwenburg.

Sluit je ogen en laat je meevoeren in de geschiedenis van Zwaluwenburg.