Landgoed Wanninkhof

In het buitengebied van Borculo ligt de oude buurtschap De Horst. Hier staat een oude monumentale boerderij in het prachtige Achterhoekse landschap: de Wanninkhof. Rond het erf liggen natte gronden en kikkerpoelen.

Locatie

Geesterse Broekweg
7274 GC Geesteren, de Horst

Regio Achterhoek - Gemeente Borculo
Verworven 1964 - Oppervlakte 17 ha

Voorzieningen

Boerderij Wanninkhof

Deze monumentale hoeve is misschien wel het best bewaarde geheim van de Achterhoek. Boerderij en bijgebouwen liggen in een mooi bewaard gebleven kleinschalig landschap. De bebouwing vormt een gaaf geheel met de omringende cultuurgronden en een boerenbosje met vennetjes en poelen.

Boerenes
De hoeve ligt aan de rand van een grote es, de Boerenes. Dit hoge gebied was vroeger voor gemeenschappelijk gebruik. Dichter bij de boerderij liggen graslanden voor vee, boomgaarden en geriefhoutbosjes. Houtwallen dienden als veekering en als geriefhout. Verder van de boerderij lagen in de lagere, nattere delen de hooilanden en op de drogere delen de heide.

Dieren en planten

In de poelen en houtsingels van het gebied komt de zeldzame boomkikker voor. Veel vogelsoorten vinden broedplaatsen in het bos en de houtwallen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er natuurherstelprojecten uitgevoerd. Het moeras en de kolk zijn uitgebaggerd en weilanden zijn natter gemaakt. Nieuwe poeltjes zijn aangelegd en houtwallen zijn weer aangeplant. Het aantal boomkikkers is inmiddels toegenomen tot vele tientallen. Ook de kamsalamander en poelkikker hebben geprofiteerd van de verbeteringen.

Vlinders en vogels
In de geplagde weilanden komen veel vlinders voor, waaronder het icarusblauwtje. 's Avonds en 's nachts jagen hier de kerkuilen die in de schuur broeden. In het vroege voorjaar weerklinkt een veelstemmig concert van tientallen soorten zangvogels, zoals de wielewaal met zijn jodelende zang.

Planten
Het boerenbosje is zeer gevarieerd. Er is een rijke onderbegroeiing van struiken en kruiden als dalkruid en bosanemoon. In de weilanden ligt een vochtig elzenbosje en een uitgegraven ven. Daar komen veel zeggesoorten voor, waaronder stijve zegge en de zeldzame dwergzegge.

Draadgentiaan
Na het uitbaggeren en afvoeren van grond uit het ven verscheen er een minuscule pionier van plagplekken en karrensporen in natte heide, de zeer zeldzaam geworden draadgentiaan.

Originele details

De fraaie oude woonkeuken heeft een keitjesvloer, lambrisering, bedsteden en een grote schouw. Naast de boerderij staan een grote schuur van ongeveer dezelfde ouderdom en het stalknechtenhuis. Op het erf staan een hooiberg, een waterput en een stenen hondenhok.

Geschiedenis

Het gebied wordt al in 1188 genoemd. De huidige boerderij draagt het jaartal 1797. Het is een gaaf voorbeeld van een typisch Achterhoekse hoeve.

De Wanninkhof maakte ooit deel uit van de heerlijkheid Diepenheim. In 1188 wordt het als ‘Werninchof’ genoemd. De boerderij is een gaaf voorbeeld van een typische Achterhoekse hoeve. Het heeft een houten topgevel en een ‘endskamer’, een uitbouw aan de voorkant van de boerderij. Muurankers in de achtergevel geven het jaartal 1797 aan. In 1865 is de boerderij verbouwd.

Particulier bewoond
De boerderij werd in 1964 verworven. In 1973 is de boerderij met schuur, bakhuis, erf en tuin in erfpacht uitgegeven aan een particulier. De gebouwen zijn sindsdien door de bewoner en Geldersch Landschap gerestaureerd.