Landgoed 't Velde

Aan de boorden van het riviertje de Berkel in de Achterhoek ligt landgoed ’t Velde. Binnen een gracht ligt een havezate uit de 16e eeuw. Het parkbos en de omgeving zijn prachtig wandel- en fietsgebied.

Locatie

Rijksstraatweg 127
7231 AD Warnsveld

Regio Achterhoek - Gemeente Warnsveld
Verworven 1953 - Oppervlakte 76 ha

Voorzieningen

Landschap

In het zuiden van het landgoed liggen loofbossen afgewisseld met weilanden en akkers. Ze worden omringd door hoog opgaand loofbos en lanen. Het huis ligt met een bosje en een moestuin binnen oude grachten die in verbinding staan met de Berkel. In de weilanden achter het huis staan een paar mooie boomgroepen met dikke eiken en beuken.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Planten en dieren

Door de hoogteverschillen en de waterhuishouding zijn er veel verschillende soorten vegetatie op het landgoed ontstaan. Op een kleine oppervlakte is een grote rijkdom aan plant- en dierleven te vinden.

Het parkbos bestaat vooral uit oude eiken en beuken. Tegen de bebouwde kom van Warnsveld ligt het Kapperbos. Dat bestaat uit jonger beukenbos en berkenbroekbos. In de natte delen van het landgoed kun je de zeldzame weidegeelster en de grote keverorchis aantreffen. Ook groeit er de gebogen driehoeksvaren. Op de drogere delen vormt grootbloemige muur witbloeiende plakkaten op de bodem.

Dieren
In het afwisselende landschap leven veel dieren. Vooral vogels floreren hier. De torenvalk nestelt in de bossen en jaagt in de meer open gedeelten. In de bomen langs de Berkel zitten geregeld aalscholvers hun vleugels te drogen. Ook de ijsvogel vertoont zich hier van tijd tot tijd. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog fungeert als vorstvrij winterverblijf voor vleermuizen.

Geschiedenis

De geschiedenis van 't Velde begint in de middeleeuwen. In de 17de eeuw wordt het landgoed opgenomen in de parkaanleg van het aangrenzende landgoed De Voorst. Het huis is in de jaren zestig van de vorige eeuw gerenoveerd.

In 1326 wordt landgoed 't Velde voor het eerst genoemd. Het huidige huis is uit de 17de eeuw. Ook de tuin en het park werden toen aangelegd. In het begin van de 19de eeuw werd een nieuw ontwerp in landschapsstijl gemaakt. Enkele rechte lanen uit de oude aanleg bleven daarbij gehandhaafd. De gracht kreeg mooie rondingen.

Berkel
In die tijd slingerde de Berkel nog en werd in het park opgenomen. De gracht werd gevoed via een slingerende aftakking van de Berkel, die speciaal daarvoor was aangelegd. Rond 1913 werd de Berkel gekanaliseerd. Van een vriendelijk slingerend beekje dat paste in het parkontwerp werd het een scherpe grens tussen De Voorst en 't Velde.

Restauraties
De restauratie van het huis is in 1962-1964 uitgevoerd. Ook het koetshuis is gerestaureerd. In het parkbos binnen de gracht is een mooie collectie bijzondere parkbomen geplant. Zoals tulpenboom, amberboom en trompetboom en diverse variëteiten van meer algemene bomen als beuk, kers en es.

Wandelen met de hond

Op 't Velde ligt een hondenlosloopgebied tussen de Lochemseweg en Vordenseweg tot aan de bebouwing van de Bieshorstlaan. In de rest van het gebied en het naastgelegen landgoed De Voorst moeten honden worden aangelijnd.

Om mee te nemen

Gebruik

Huis ’t Velde is verhuurd en wordt gebruikt door de Nationale Politie en de Politieacademie.

Spannende Geschiedenis

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van Huis 't Velde.

Sluit je ogen en laat je meevoeren in de geschiedenis van Huis 't Velde.