Landgoed Lichtenbeek en Boschveld

Op Lichtenbeek is het mogelijk rond te dwalen zonder iemand tegen te komen. Landgoed Boschveld ligt op de zeer heuvelachtige zuidrand van de Arnhemse stuwwal. Al wandelend of fietsend ziet u golvende bouwlanden en weilanden met vee, lanen, bossen, sprengen, beekjes en vijvers. Te midden daarvan liggen enkele boerderijen en oude huisjes.

Locatie

Van Limburg Stirumweg
6861 WL Oosterbeek

Regio Veluwe - Gemeente Arnhem
Verworven 1936 - Oppervlakte 89 ha

Voorzieningen

Wandelen

De landgoederen in dit gebied vormen samen een echt coulisselandschap met mooie doorkijkjes, bosranden en boomrijke lanen. Als u de blauwe paaltjes volgt wandelt u een route van 3 kilometer. Omdat ook op de omliggende landgoederen gemarkeerde routes zijn uitgezet, kunt u zelf een langere route samenstellen.

Klompenpad

Door landgoed Lichtenbeek loopt klompenpad Rosandepad.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Reeënbronst

Lichtenbeek heeft veel greppels en akkers. Het is ideaal gebied voor de ree. Het schuwe dier is tijdens de ‘bladtijd’ makkelijk te zien. De bladtijd is de bronst van de ree, in juli en augustus. In die periode lokt de geit met een fluitend geluid de bokken. Dat ‘fiepen’ is met een los boomblad na te doen. U kunt zo de bokken uit hun dekking lokken.

Airborne War Cemetery

Militaire begraafplaats aan de zuidkant van Lichtenbeek. Op dit ereveld liggen soldaten, piloten en mariniers begraven die in de periode september 1944 tot april 1945 sneuvelden bij de bevrijding van Nederland. U vindt de ingang aan de Van Limburg Stirumweg te Oosterbeek. Er staat een bord met informatie over de slag om Arnhem. De begraafplaats is openbaar toegankelijk.

Planten en dieren

Op goed ontwikkelde landgoederen zijn veel verschillende landschapstypes te vinden. Er komen dan ook veel soorten planten en dieren voor.

Vogels
In de bossen staan veel soorten bomen. Hiervan profiteren veel vogelsoorten, zoals de bonte vliegenvanger en de fluiter. Ook de havik broedt hier. Onder de bomen groeien adelaarsvarens en bosbessenstruiken. Langs de oostelijke bosrand van Lichtenbeek vinden we heestersoorten zoals haagbeuk, bergvlier, gewone vlier, lijsterbes, hulst en vuilboom. Hier broeden veel zangvogels.

Paddenpoel
In de paddenpoel leven ook kikkers en de kleine watersalamander. In deze rustige omgeving voelen naast reeën ook dassen zich thuis. Opvallend zijn de singels (hagen) in het landschap. Deze dienen als schuilplaats en trekroute voor veel diersoorten.

Bloemrijke akkerranden
Op enkele akkers op Boschveld worden onder EKO-merk granen en andere gewassen verbouwd. In de randen van de akkers is ruimte voor typische akkerflora, zoals korenbloemen en klaprozen.

Geschiedenis

De gebied van de Arnhemse stuwwal was al vroeg bewoond. In de middeleeuwen lagen hier uitgebreide heidevelden. De huidige bebouwing is van recente datum. In een van de huizen heeft de Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels zijn atelier.

De huidige landgoederen zijn pas na de 17e eeuw aangelegd. Toen kwamen de gronden in particulier bezit. De eerste sporen van bewoning zijn veel ouder. Op Lichtenbeek en het naastgelegen Boschveld liggen drie grafheuvels van ongeveer 4000 jaar oud.

Audio fragment

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van Landgoed Lichtenbeek.

Sluit je ogen en laat je meevoeren in de geschiedenis van Landgoed Lichtenbeek.