Landgoed Klein Noordijk

Klein Noordijk ligt tegenover Noordijk en is een van de kleine landgoederen in Wilp. Het bestaat uit parkbos, grote gazons, een landhuis uit 1856 en enkele weilanden.

Locatie

H.W. Iordensweg 91
7384 AJ Wilp

Regio Veluwe - Gemeente Voorst
Verworven 1985 - Oppervlakte 14 ha

Voorzieningen

Flora

Er staan veel oude bomen rondom Klein Noordijk, waaronder een 150 jaar oude rode beuk en een moseik. Beide bomen staan bij het huis en zijn indrukwekkend om te zien. Op het terrein groeit veel hulst. Dat wijst erop dat er al heel lang bos is. In het noordelijke deel van het bos staan ook zwarte elzen, waar bosanemonen, mannetjesvaren en gele lis onder groeien.

Beheer

In het beheer houden we rekening met de hoge cultuurhistorische waarden van het ensemble. De oude parkbossen met bijzondere flora zijn landelijk bestempeld als A-locatie bos en beheren we met speciale aandacht.

Bijzondere waarden
Klein Noordijk is een beschermde buitenplaats (rijksmonument) van hoge cultuurhistorische waarde. De tuinmanswoning, het koetshuis annex paardenstal en de duiventil annex fazanterie vormen met het hoofdgebouw een mooi voorbeeld van een ensemble. Karakteristiek is onder andere het oude parkbos met open parkruimte en zichtlijnen naar het omringende gebied.
De bossen herbergen bijzondere flora. Ze zijn bestempeld als A-locatie bos, dat wil zeggen dat ze vanwege hun botanische kwaliteit beschouwd worden als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosgemeenschappen. Op het terrein staan vier monumentale bomen.
In het gebied komt de rietorchis in kleine aantallen voor. Verder fladderen er bijzondere dagvlinders en leven er libellen en waterjuffers. De poelen op het terrein herbergen kansen voor de ontwikkeling van aquatische flora en amfibieën, zoals de knoflookpad.

Beheer in een notendop
Het behouden van de cultuurhistorie is onze belangrijkste doelstelling bij het beheer. Dit betekent dat we de uitkomsten van een cultuurhistorische analyse gebruiken bij onze plannen voor het behoud en de ontwikkeling van het landgoed. Zichtassen en lanen krijgen volop aandacht. Het beheer van de parkbossen wordt voortgezet en richt zich op behoud en versterking van de bijzondere waarden. De poelen worden periodiek gebaggerd.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Klein Noordijk, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Twello (Hunderen, Klein Noordijk, Kraaigraaf en Zwarte Kolk).

Voorjaarsbloemen

Wat opvalt is de rijke voorjaarsflora: Gewone Salomonszegel, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, Grote muur, Kruipend zenegroen, Groot Heksenkruid, Look-zonder-look. Ook komt er Brede wespenorchis voor.

Jacobus Craandijk, de bekende wandelende en schrijvende dominee, beschreef in 1885 de Noordijken als ‘Een der schoonste punten van den omtrek’.

Ontstaan

De eerste steen van Klein Noordijk werd in 1856 gelegd door Mevrouw van Marle-Van der Wijck, 400 meter ten oosten van haar landhuis Noorddijk. Het wit gepleisterde huis kreeg een mooie entree met een sierlijke houten overkapping. Binnen vallen vooral de grote schuifdeuren en de centrale hal op, die als kamer-en-suite of als tuinkamer gebruikt kan worden.

‘Klein’ van Klein Noordijk geeft aan dat het landhuis hoort bij Noordijk. Het was toentertijd gebruikelijk om een extra landhuis  te bouwen voor een tweede zoon of een  kind wanneer de ouders nog het oude landgoed bewoonden.  Mevrouw Frederici- Van Marle en haar gezin werden de bewoners van Klein Noordijk. Zij woonden er alleen in de zomer want ’s winters verbleven zij in Deventer. 

De laatste eigenaresse heeft in 1989 landhuis, koetshuis, stal, tuinmanswoning en fazanterie overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Daarna is het landhuis gerestaureerd.