Landgoed Kieftskamp en omgeving

Ten oosten van Vorden ligt een aantal mooie landgoederen in een typisch Achterhoeks landschap. Lindese Laak, Maalderink en Hissink. Hoge akkers, lage grasgronden, parkachtig bos, houtwallen en beken wisselen elkaar af.

Locatie

Lindeseweg 6
7251 NK Vorden

Regio Achterhoek - Gemeente Vorden
Verworven 1975 - Oppervlakte 278 ha

Voorzieningen

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Landgoederen

In het gebied staan veel oude bomen, een landhuis uit de 18e eeuw en historische boerderijen. Vooral rond het plaatsje Linde is het oude cultuurlandschap gaaf bewaard gebleven. Het is prachtig wandel- en fietsgebied, goed bereikbaar vanuit Vorden.

Stedelijk bezit
Het gebied is een oud kampenlandschap, een landschap met verspreid liggende erven. Het waren geen adellijke goederen, maar eigendommen van stedelijke families. Huis Kieftskamp is van 1776. Het is een sierlijk huis in Franse stijl. Het maakt deel uit van de Zevenkastelentocht van Vorden. Het huis is niet toegankelijk, op het landgoed kan worden gefietst en gewandeld.

Hallenhuisboerderij
De boerderijen in het gebied zijn uit het midden van de 19e eeuw. Ze staan vaak op plaatsen waar al eeuwen eerder werd gewoond en gewerkt. De boerderijen zijn van het hallenhuistype. Langgerekte boerderijen waarbij de deel met de stallen en het woongedeelte onder één dak vallen.

Planten

Door de kleinschaligheid van het landschap komen er veel boom- en plantensoorten voor. Langs een van de beken, de Lindense Laak, zorgt een natuurontwikkelingsproject voor bijzondere en zeldzame soorten.

Bij de Kieftskamp ligt een bloemeneiland met veel typische stinsenplanten zoals narcis, sneeuwklokje, kievitsbloem en keizerskroon. Op de erven van de boerderijen staan vaak forse tulpenbomen. Sommige delen van de landgoederen zijn bosreservaat, hier heeft de natuur vrij spel. Ook de percelen naaldhout krijgen hierdoor een steeds natuurlijker karakter.

Orchidee
Op de vruchtbare gronden bij huis Kieftskamp en langs de boorden van de Lindense Laak komt een rijke flora voor. Soorten als winterakoniet en daslook zijn hier te vinden. In een populierenbosje groeit een zeldzame orchidee, het vogelnestje.

Natuurlijke oevers
De oevers van de Lindense Laak zijn natuurvriendelijk gemaakt. Ze zijn deels afgeplagd en minder steil. In het drassige gebied dat hierdoor is ontstaan zijn inmiddels zo’n 170 soorten planten geteld. Echte koekoeksbloem, penningkruid en echt duizendguldenkruid zijn hier te vinden. Bij kalkhoudend kwelwater groeit veel groot springzaad.

Dieren

Dit is relatief rustig agrarisch gebied met veel bos en struikgewas. Het insectenleven en daarmee veel vogelsoorten profiteren hiervan.

Op oude boerenlandgoederen vinden veel broedvogels hun plek. Bij de boerderijen staan nestkasten voor kerkuilen. Roofvogels als de wespendief zijn hier te vinden. Ook de wielewaal en veel spechtensoorten komen voor. Bij de waterlopen in het gebied jaagt de ijsvogel. Op vochtige heideterreintjes is de vlindersoort heideblauwtje te vinden. Op warme plekken leeft de zeldzame hazelworm, een pootloze hagedis.

Beheer

De aaneengesloten landgoederen vormen waardevol cultuurhistorisch gebied met een hoge natuurwaarde. Het beheer is er op gericht om dat in stand te houden.

Voor de Kieftskamp ligt de aandacht vooral op het behouden van het landgoedkarakter. De landbouw is ecologische en het bosbeheer is gericht op een natuurlijke en gevarieerde bossamenstelling. Langs de beken ligt de nadruk op natuur en landschap. Door projecten als het aanleggen van natuurlijke oevers worden hier de natuurwaarden vergroot.

Wist u dat?

De Kieftskamp is genoemd naar de kievit, de vogelsoort...

De kievit kwam in deze gebieden vroeger talrijk voor. De vogel wordt hier ook ‘kieften’ genoemd. De eerste vermelding van de Kieftskamp is van 1626. Het huis is van 1776. Het plafond van de hal is gesierd met rococostucwerk. Tussen de plantenranken en het lover zijn vogels te zien: kieviten.