Landgoed Hoekelum

Landgoed Hoekelum is een oude buitenplaats met een sfeervol 18e-eeuws huis. Het wordt omringd door een prachtige vijverpartij en bijzondere gebouwen zoals een apart speelhuisje voor kinderen en een prieel.

Locatie

Edeseweg 124
6721 KE Bennekom

Regio Veluwe - Gemeente Ede
Verworven 1988 - Oppervlakte 112 ha

Voorzieningen

Landgoed

Bij het landgoed horen verder een mooi park en een bos met beukenlanen en eikenhakhout. U kunt hier heerlijk wandelen. Het parkgedeelte direct grenzend aan kasteel Hoekelum is aangewezen als hondenlosloopgebied. Er worden ook activiteiten georganiseerd. De weide voor het huis is regelmatig het toneel voor evenementen, zoals het traditionele concours hippique op Hemelvaart en diverse landgoedfair.

Park
De oorspronkelijke opzet van het landgoed was strak en formeel. Rond 1900 zijn er ingrijpende veranderingen aangebracht. In het bos kwamen gebogen paden met bomen. In de weiden werden boomgroepen geplant. Ook kwamen er vijvers, waterlopen, bruggetjes en een theekoepel. Het huidige park is nog steeds in deze landschapsstijl.

Bijgebouwen
Het koetshuis op het landgoed werd gebruikt als oranjerie. De kaasboerderij stamt uit het begin van de 20e eeuw. Het bijbehorende bakhuis heeft bijzondere ovale ramen. De ernaast gelegen woning Kleine Dal diende als boswachterswoning. Rond 1900 werd voor de kinderen van de bewoners een eigen speel- of rotshuisje gebouwd. Het heeft twee vertrekjes: een keukentje en een kamertje. Er lag een rotstuintje omheen. Het prieel op het landgoed is in chaletstijl gebouwd.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Klompenpad

Klompenpad het Breukerengpad begint op landgoed Hoekelum.

Schatkist - Buitenplaats Hoekelum

Gebruik

U kunt in huis Hoekelum trouwen. Het is een geliefde locatie voor feesten en groepsbijeenkomsten. Er kan ook worden overnacht.

Huis Hoekelum is een officiële trouwlocatie waar u voor de burgerlijke stand kunt trouwen. De muziekzaal doet dienst als trouwzaal. De zaal heeft een sfeervolle uitstraling en biedt een romantisch uitzicht op het landgoed. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente Ede, telefoon 0318 - 68 09 11.

Feesten en vergaderingen
Het huis biedt ook een prachtige ambiance voor ontvangsten zoals familie-, en personeelsfeesten, recepties en zakelijke conferenties. In overleg zijn er ook rondleidingen door het huis mogelijk. Bel voor meer informatie hr. Van Ee, telefoon 0318 - 63 21 24.

Kaasboerderij
Wilt u met uw personeel eens op een bijzondere locatie vergaderen of een workshop houden? Of wordt die grootse familiereünie dan eindelijk een feit? Dan is de kaasboerderij op het landgoed een goed idee. Hier kunnen vergaderingen en ontvangsten tot maximaal 100 personen plaatsvinden. Er kan ook worden overnacht. Bel voor meer informatie hr. Van de Kamp, telefoon 0318 - 63 23 12 of mail naar boerderij@hoekelum.nl.

Dieren

De grote bomen met holten zijn ideaal voor vleermuizen. De gerestaureerde ijskelder biedt ze een prettig winterverblijf. Het aantal vleermuizen is dan ook toegenomen.
Ook kun je een grote diversiteit aan vogels en zoogdieren ontdekken op het landgoed.

Het gebied vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Er leven diverse zoogdieren op het landgoed, zoals dassen, boommarters en reeën.

Ook veel vogelsoorten hebben hier hun leefgebied. De sperwer broedt in het naaldhout in het oostelijk deel van Hoekelum. Ook de zeldzame wespendief broedt hier af en toe. En als u geluk heeft, hoort en ziet u wellicht spechten roffelen op een boom.

Planten

Landgoed Hoekelum heeft karakteristieke naaldbossen en beukenlanen en vele loofbomen waaronder de wintereik. In de halfschaduw van de bosranden groeit kamperfoelie.

Langs de lanen kunt u het wilgenroosje en de braam vinden. Bij de grotendeels drooggevallen beek groeien tijm, grasklokje en muizenoortje. De oude muur van de tuin wordt gesierd door muurleeuwenbekjes.

Beheer

Met ons beheer willen we de cultuurhistorische waarden van het landgoed in stand houden en versterken, met extra aandacht voor de natuurwaarden die ermee verbonden zijn. Ook het recreatieve gebruik van het terrein heeft onze bijzondere aandacht.

Bijzondere waarden
Het hele landgoed is een rijksbeschermde buitenplaats met verschillende cultuurhistorisch waardevolle elementen, waaronder het kasteel inclusief interieurstukken en landhuis Noordereng. Ook de ruim 800 meter lange zichtlaan en de langste wildwal van Nederland (15 kilometer, deels op Hoekelum gelegen) zijn bijzonder. Naast de cultuurhistorische waarden komen in dit terrein hoge natuurwaarden voor. Zo is het parkbos zeer waardevol, onder meer doordat de gemiddelde leeftijd van de bomen hoog is. Daarnaast komen er veel soorten vleermuizen voor en leven er twee interessante keversoorten, waaronder het blauw vliegend hert. Verder worden er dassen, boommarters en reeën gezien. Voor hen vormt het landgoed een belangrijke ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Het gebied wordt intensief bezocht door wandelaars, hardlopers, mountainbikers en ruiters.

Beheer in een notendop
Ons beheer is gericht op het in stand houden van de cultuurhistorie en het versterken van de natuurwaarden. We streven naar meer afwisseling in soorten, leeftijd en structuur. Daarbij is er ruimte voor de oogst van kwaliteitshout van de Douglasspar en Japanse lariks. Het bos rondom de spreng houden we open, waardoor er meer ruimte en licht is voor de ontwikkeling van de ondergroei. Enkele percelen beheren we als hakhoutbos, zodat te zien is hoe de hakhoutproductie in zijn werk gaat.

Recreatief medegebruik
Verschillende monumentale bomen zijn in slechte conditie. Bij te veel uitval zullen we een laan in zijn geheel vervangen of herstellen. De graslanden in de zichtlijn worden extensief beheerd.
Het recreatieve gebruik van het terrein door fietsers (vooral mountainbikers) is een punt van aandacht, met name op de zichtas.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.

Oude wallen

Op Hoekelum ligt een grote diversiteit aan oude wallen. Ze zijn van waarde, omdat hieraan is te zien hoe het gebied tussen Wageningen en Ede vroeger beheerd en bestuurd werd. In 2012 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen een deel van de wallen gerestaureerd. Ook is bij sommige wallen de omgeving weer passend gemaakt bij de functie die de wal had.

In het terrein komt u bij de verschillende wallen bordjes tegen met meer uitleg.

Geschiedenis

De geschiedenis van huis Hoekelum gaat terug tot de 14e eeuw en is nauw verbonden met de jacht. Het huis zou van oorsprong een eenvoudig houten jachthuis zijn geweest.

In 1396 werd het landgoed in leen gegeven aan de jagermeester van de Veluwe, wat een erfelijk ambt was. Zijn opvolgers werden aangeduid als Van Hokelum en op basis hiervan werd de geslachtsnaam Van Hoeckelum aangenomen.

Nieuw huis
In de 18e eeuw werd een nieuw huis gebouwd. Het wapen van de eigenares werd in het fronton aan de voorgevel aangebracht. In 1914 werd het huis nogmaals grondig verbouwd en gemoderniseerd. De hoofdvorm en de middenpartij van de voorgevel bleven gehandhaafd, maar het huis werd verbreed en van een nieuwe indeling voorzien.

Interieur
Het interieur is voornamelijk uit de tijd van de verbouwing van 1914. Alleen een schoorsteenbetimmering uit 1700 en een zaal met stucdecoraties in Lodewijk XVI-stijl zijn behouden. Een deel van de inboedel van de vroegere bewoners, zoals portretten, meubels en porselein bleef in het huis bewaard.

Het gebied
Hoekelum ligt op de stuwwal Wageningen-Lunteren. Het bos van Hoekelum hoorde bij het Moftbos, dat al in 996 wordt genoemd als eigendom van het klooster Elten. De oude wildwal Wageningen-Lunteren die dwars door Hoekelum ligt, vormde de oostgrens van het landgoed. Door intensieve houtkap verdween het bos grotendeels en in de 17e eeuw bestond Hoekelum vooral uit bouwland, weide, hakhout en heide.

Beheer
Bij het beheer van Hoekelum is duurzame instandhouding en herstel van het landgoedkarakter het doel. Daarnaast is het open houden van de groene wig tussen Ede en Bennekom belangrijk. Daardoor blijft de ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei intact.