Landgoed de Voorst

We zijn vlak bij Zutphen, maar je waant je in Versailles. Huis De Voorst is een statig 17e-eeuws huis in een prachtig gevarieerd landschap met een tuin, parkbos en cultuurgronden. In het huis kan worden getrouwd.

Locatie

Binnenweg 2
7211 MA Eefde

Regio Achterhoek - Gemeente Gorssel
Verworven 1988 - Oppervlakte 131 ha

Voorzieningen

Gevarieerd landgoed

Het huis en formele tuin liggen achter een gracht. Op het landgoed kan gewandeld worden. Het is waterrijk en groen gebied met veel planten- en diersoorten.

Gebruik

Huis De Voorst is te huur als trouw- en feestlocatie tot maximaal 500 personen. Er zijn mooie stijlvolle kamers in het huis. Zoals de Gravinnenkamer, de Rode Salon en de nieuwe trouwkamer. Er kan ook worden overnacht.

Neem voor een huwelijk contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.

Huis De Voorst beschikt over acht bruidssuites met een replica van een 16e-eeuws hemelbed. Ook zijn er 32 hotelkamers op het terrein van Huis de Voorst. Het koetshuis is ingericht als erfgoedlogies.
Meer informatie is te vinden op www.huisdevoorst.nl of bel met dhr. Christian Kuzatko, telefoon (0575) 54 54 54.

Planten

In het parkbos groeit de zeldzame driehoeksvaren. Langs de gracht groeien in de kademuur diverse soorten muurplanten, waaronder tongvaren, muurvaren en grasklokjes. Langs de binnenzijde van de muur groeit weidegeelster. In en langs de bosvijver groeit een keur aan oever- en waterplanten, zoals drijvend fonteinkruid.

Ten zuiden van de gracht groeien in het bos breedbladige wespenorchis en het maarts en blauwsporig viooltje. Er groeien veel fraaie paddenstoelen in het gebied. Maar fraai is niet altijd onschuldig. Pas bijvoorbeeld op voor de groene knolameniet, die is dodelijk giftig.

Dieren

De verscheidenheid aan landschapstypen levert voor vele soorten vogels een goed leefmilieu. In de gerestaureerde ijskelder van het landgoed overwinteren vleermuizen.

Vleermuizen
De meeste soorten worden als kwetsbaar aangemerkt in Nederland, zoals de franjestaart en de grootoorvleermuis. In de zomer verplaatsen ze zich van de ijskelder naar boomholtes en nestkasten om te rusten.

Vogels
In de bossen komen vele mezensoorten voor, evenals bossoorten als holenduif en zwarte specht. De houtwallen zijn een goed leefgebied voor het kleine winterkoninkje met zijn vrolijk wippende staart. Langs de gracht maakt de ijsvogel regelmatig zijn opwachting. Ook zijn er op het landgoed twaalf verschillende soorten libellen geteld, waaronder de minder algemene groene libel en weidebeekjuffer.

Geschiedenis

Het ‘on-Nederlandse’ huis brandde in 1943 vrijwel volledig af. Het is gerestaureerd in oude stijl, maar het interieur kon niet worden hersteld. Achter het huis ligt een bijzondere tuin.

Bij de bouw van De Voorst, aan het eind van de 17e eeuw, spaarde eigenaar Arnold van Keppel kosten noch moeite om tot een spectaculair resultaat te komen. Voor het ontwerp nam hij de vermaarde architecten Jacob Roman en Daniel Marot in de arm. Het duo had een paar jaar eerder Paleis Het Loo ontworpen. Het interieur werd overdadig voorzien van stucwerk en andere sierelementen en voor de inrichting werd alleen gebruik gemaakt van de duurste meubels.

Brand
In de loop van de tijd heeft het huis veel veranderingen ondergaan. Na een grote brand in 1943 kon het interieur niet meer hersteld worden. Aan de buitenzijde werd het 17e-eeuwse uiterlijk hersteld. Hierdoor zijn de ‘on-Nederlandse’ van De Voorst ook tegenwoordig nog blikvangers, zoals het loden koepeldak en de zuilengalerijen.

Park en tuin
Het park en tuinen werden aangelegd in de formele stijl die aan het eind van de 17e eeuw in zwang was. Er zijn waterbassins, symmetrische vlakken met parterres en moestuinen achter hagen. Er zijn nu nog elementen van de tuinen te zien. De Voorster Allee en Kapperallee bijvoorbeeld.

Spannende geschiedenis

Een video van de geschiedenis van Landgoed Huis de Voorst.