Landgoed Brakel

Een landgoed met een parkbos, kasteelruïne en gracht en een 'Oude Moestuin' met vele soorten planten. Verder zijn er oude boomgaarden en is er een nieuw parkgedeelte met loofbos, bloemenweiden en vijver.

Locatie

Dwarssteeg 1
5306 BC Brakel

Regio Rivierengebied - Gemeente Zaltbommel
Verworven 1972 - Oppervlakte 20 ha

Voorzieningen

Landgoed

Brakel bestaat uit twee delen: een oud parkbos en een nieuw parkgedeelte. In het parkbos liggen de kasteelruïne Brakel en oude moestuin. Het nieuwe parkgedeelte bestaat uit loofbos met speel- en ligweiden en een vijver. Het is er prachtig wandelen. Dat kan onder meer langs een uitgezette wandelroute van 3 kilometer.

Klompenpad

Het Jordenpad loopt vlak langs landgoed Brakel. De routeverkorter voert over een stuk van het landgoed.

Schatkist - Landgoed Brakel

Open dagen en excursies

Geen evenementen gevonden.

De Oude Moestuin

De gedeeltelijk ommuurde moestuin op de oude voorburcht is oorspronkelijk in 1768 aangelegd en in 1981-1982 gerestaureerd. De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden als ecologische bloemen-, kruiden- en moestuin. 

Contact
de heer en mevrouw Ermstrang
Tel. 0418 - 672546

Adres
Huis Brakel
Dwarssteeg 2
5306 BC Brakel

Bereikbaarheid: N322 richting Zaltbommel afslag Brakel. De Oude Moestuin is te vinden achter huis Brakel.

Tuin bezoeken 
Doordeweeks is beperkt bezoek welkom op afspraak.
In 2021 zullen er geen open dagen zijn.

Klein paradijsje
De ligging van de tuin is prachtig te midden van de hoge bomen van het park. Langs de oude tuinmuren zijn allerlei klimplanten te vinden. De tuin heeft zo’n 2.000 soorten planten, waaronder kruiden, inheemse planten en vele kuipplanten. Een groot gedeelte van de kruiden en inheemse planten is zeldzaam. Centraal in de tuin staat een put met oude pomp, onder een berceau met afdak. Het geheel is begroeid met wilde kamperfoelie, bosrank en kiwi. In de kas staan onder meer 75 verschillende soorten tomaten. Achter de kas ligt een veenmoerasje. Blikvanger is de bananenboom, die rond juli/augustus prachtig in bloei staat.

Historie
De plaats van wat nu de Oude Moestuin is, was vroeger een gedeelte van het kasteel. De tuin is in 1768 aangelegd, gelijktijdig met de bouw van wat nu huis Brakel is en deed dienst als moestuin. In de tuin stond een oranjerie die in de wintermaanden de oranjeboompjes herbergde. De oranjeboompjes dienden als aankleding van huis Brakel. Nu staat er een kas op de plek van de voormalige oranjerie. Het Geldersch Landschap kocht het landgoed in 1972 van de familie Van Dam van Brakel en in 1981/82 is de tuin geheel gerestaureerd. Hiermee heeft de Oude Moestuin weer haar vroegere functie teruggekregen.

Onderhoud
Sinds 1982 wordt de tuin onderhouden door het vrijwilligersechtpaar Ermstrang. Zij kunnen zeker hulp gebruiken. Als u interesse heeft, dan kunt u hen aanspreken of bellen.

Spannende Geschiedenis

Beluister hier de Spannende Geschiedenis van Kasteel Brakel.

Sluit je ogen en laat je meevoeren in de geschiedenis van Landgoed Brakel.

De ruïne

De ruïne bestaat uit twee ronde hoektorens en een tussenliggende muur. Die muur was ooit de buitenmuur van het woongebouw. Het zijn resten die zijn blijven staan nadat Franse troepen de burcht in 1672 opbliezen.

Wilhelmus van Dam van Brakel, die het kasteel in 1809 erfde, behield de restanten van het middeleeuwse kasteel en gaf ze een vooraanstaande rol in het park dat hij in 1811-1823 liet aanleggen. Het opnemen van een bestaande ruïne als romantisch accent in een park in landschapsstijl kwam in de 19e eeuw vaker voor, maar Brakel is in Gelderland het enige bewaard gebleven voorbeeld.

Schilderachtig
Bij de aanleg van het park werden de nostalgische en schilderachtige kwaliteiten van de ruïne aangezet. De zuidwestelijke toren werd gedeeltelijk hersteld en er werd een muur opgetrokken. In deze muur zijn verschillende oudheden ingemetseld. Die waren ter plaatse gevonden maar ook van elders afkomstig. Te zien zijn grafzerken en gedenkstenen. Wilhelmus van Dam van Brakel verzamelde oudheden en stichtte omstreeks 1820 een museum in de middeleeuwse korenspieker (opslagplaats) Het Spijker.

Trouwen, vergaderen & feesten

In de stijlvolle kamers en feestzaal van Huis Brakel zijn er diverse mogelijkheden voor meer dan 200 gasten. www.huisbrakel.com

Planten en dieren

Typerend voor dit gebied zijn de stinsenplanten die zich er uitbreiden. Daaronder zijn sneeuwroem en drie soorten aronskelk.

In het bosgedeelte groeit look-zonder-look. Het is hier rijk aan paddenstoelen. Dit loofbos is het enige oude bos in de omtrek. Het is daardoor een belangrijk leefgebied voor veel dieren. Naast verschillende zangvogels profiteren de groene specht, ijsvogel, kerkuil en ooievaar van de diversiteit van het gebied.

Geschiedenis

Huis Brakel en omgeving hebben een roerige geschiedenis. Het kasteel is meermalen verwoest.

Het dorp Brakel is oorspronkelijk een esdorp met verspreide bebouwing rond een groot aantal brinken. In de loop van de tijd concentreerde het dorp zich langs de rond 1300 aangelegde Waaldijk. Hier stond in het midden van de 13e eeuw een burcht.

Oorlogen
Oorlogsgeweld heeft Brakel veelvuldig geteisterd. Zo werd de burcht in 1407 verwoest door troepen van graaf Willem VI van Holland, plunderden in 1574 Spaanse troepen het kasteel en bliezen in het rampjaar 1672 Franse troepen het op. Van kasteel Brakel zijn behalve de bovengrondse restanten ook nog de funderingen van de oude woontoren en een waterput aanwezig.

Gerestaureerd
In 1972 kreeg Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen Brakel in bezit. Uitgezonderd zijn het huis Brakel en Het Spijker aan de noordzijde. Het huis is gekocht en gerestaureerd door de gemeente Brakel en toen in gebruik genomen als dorpshuis en conferentieoord.
Geldersch Landschap & Kasteelen heeft sinds 2015 het huis met voorterrein in erfpacht van de gemeente Zaltbommel en verhuurt het huis.

Beheer
Het oude parkgedeelte is weer in de begin-19e-eeuwse staat teruggebracht, met de ruïne als centraal element. Gestreefd wordt naar een eenheid van huis, bijgebouwen, voorterrein, ruïne, park en nutsgronden. Het nieuwere parkgedeelte behoudt ook op de lange termijn een geheel eigen karakter. Zo blijft de afwijkende ontstaansgeschiedenis herkenbaar.