Laakbos

Bosgebied met kolken, tichelgaten en kaden gelegen tussen de uiterwaarden van de Waal en de bebouwde kom van Druten.

Locatie

Heersweg
6651 BS Druten

Regio Rivierengebied - Gemeente Druten
Verworven 2003 - Oppervlakte 26 ha

Voorzieningen

Hardhoutooibos

Vanaf de kaden is het gebied goed te bezichtigen. Onder de oorspronkelijke populierenaanplant is een gevarieerde ondergroei ontstaan van wilgen, essen en eiken. Dit betekent dat het gebied zich aan het ontwikkelen is naar een hardhoutooibos, dat hier van nature thuishoort.

Geschiedenis

In deze streek werden de dijken omstreeks de 14de eeuw gesloten, maar er kwamen regelmatig dijkdoorbraken voor. Een aantal kolken in en rond het Laakbos dateert van het rampjaar 1784. Na een dijkdoorbraak werd de dijk om de ontstane kolken gelegd omdat deze vaak te diep waren om te dempen.

Na een dijkdoorbraak werd de dijk om de ontstane kolken gelegd omdat deze vaak te diep waren om te dempen. Doordat de ondergrond van de dijken bestaat uit zandbanen afgewisseld met kleibanen is het gebied erg gevoelig voor kwel die onder de dijken doorkomt en de stabiliteit ervan ondermijnt. Door het aanbrengen van kaden aan de binnendijkrand kon het kwelwater worden vastgehouden. Het vastgehouden water vormde een tegendruk wat de stabiliteit van de dijk beter waarborgde. Deze kaden dateren van rond 1800.

Rond 1800 is in de buurt een steenfabriek gebouwd. Daarvoor werd een spoordijk dwars door het gebied aangelegd. De na het ontkleien ontstane putten (tichelgaten) werden ingeplant met elzen en populieren. De elzen werden gehakt als brandhout voor de steenovens. De stammen van de populieren werden aan een klompenmaker verkocht en de takken gingen de oven in. Deze vorm van bosbeheer is tot in de jaren zestig van de vorige eeuw gehanteerd. In dezelfde tijd zijn ook enkele verbindingskaden tussen de spoordijk en de kwelkaden aangelegd, ten behoeve van recreanten afkomstig van de ernaast gelegen Waalborg, een instelling voor lichamelijk gehandicapten.

In 2003 heeft de Stichting Waalborg, het Laakbos om niet in erfpacht aan Geldersch Landschap overgedragen, onder de voorwaarde dat er een pad zou worden aangelegd dat geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Bijzondere keversoort

In het Laakbos komen ransuilen, buizerds en vele kikkers en padden voor. In 1987 werd in het Laakbos de enige populatie in Nederland ontdekt van een bijzondere keversoort, de Helophorus croaticus. Zoals de naam al aangeeft komt deze soort doorgaans meer in Midden-Europa, in Oostenrijk, Kroatiƫ en Zuid-Duitsland voor.