Korte Broek

Een weids natuurgebied langs de Egelbeek bij Vaassen. Natte en droge delen wisselen elkaar af, langs de beek liggen grasland en bosjes. In het gebied zijn geen paden maar u kunt er wel langs wandelen of fietsen.

Locatie

Korte Broekweg
8166 GA Vaassen

Regio Veluwe - Gemeente Epe
Verworven 1992 - Oppervlakte 45 ha

Voorzieningen

Zeldzame planten

In Korte Broek komen een aantal zeldzame plantensoorten voor, zoals rietorchis, moeraskartelblad, beekstaartjesmos en verschillende zeggesoorten.

Dieren

Korte Broek is nat en drassig. Er komen veel vogels en amfibieën voor. De heidekikker en beekoeverlibel doen het hier goed.

De heikikker komt in Nederland maar op een paar plaatsen voor. Dat komt omdat de eieren van deze kikkersoort snel beschimmelen in verzuurde heidevennen. Het kwelwater in Korte Broek is erg schoon en minder zuur. Precies wat de heidekikker nodig heeft.

Natuurontwikkeling

Begin 2013 en in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er ingrepen gepleegd om het gebied natuurlijker te maken.

Mestrijke grond werd afgegraven en sloten werden gedempt of minder diep gemaakt. De Egelbeek kreeg in de jaren '90 weer natuurlijkere oevers.

De vernatting en verschraling van het gebied zorgen dat veel bijzondere planten- en diersoorten weer een kans krijgen.

Waterrijk

Korte Broek was heel lang een echt ‘broekgebied’. Nat en drassig van het opwellende grondwater. Het was daardoor lang niet te gebruiken als landbouwgebied.

Pas in de tweede helft van de 20e eeuw is het westelijke deel van het gebied drooggelegd en in agrarisch gebruik genomen. Het oostelijk deel was al voor 1850 in gebruik als grasland.

Opgeleide beken
De Egelbeek ontspringt ten westen van het Korte Broek. De beek ligt nog in zijn oorspronkelijke bedding in het beekdal. De meeste andere beken in deze streek zijn ‘opgeleid’. De bedding van de beek wordt dan vanaf de bron kunstmatig hoog gehouden. De beek loopt dan langs de rand van het beekdal. Het hoogteverschil werd gebruikt om een watermolen aan te drijven.