Kasteel Wisch

Kasteel Wisch is een oase van rust vlakbij het centrum van Terborg. Op het voorplein staan oude bomen en er ligt een mooie bloementuin aan de oostkant. Rondom de gebouwen ligt een park. Het kasteel wordt particulier bewoond.

Locatie

Laan van Wisch 4
7061 CX Terborg

Regio Achterhoek - Gemeente Wisch
Verworven 1957 - Oppervlakte 2 ha

Voorzieningen

Torens

Kasteel Wisch met het omringende landgoed is in bezit van de familie Vegelin van Claerbergen. Kasteel en het park zijn daarom niet opengesteld voor publiek. De gebouwen stammen uit de 16e tot 18e eeuw en zijn gebouwd in een L-vorm. Het hoofdgebouw met twee torens uit de 16e-eeuw is in erfpacht bij Geldersche Kasteelen.

Indeling

Kasteel Wisch heeft een bijzondere plattegrond. Het bestaat uit een verzameling van gebouwen in L-vorm: het hoofdgebouw, het woongebouw, de dienstvleugel en drie torens. Het hoofdgebouw uit 1648 staat haaks op de lagere lange dienstvleugel met aan beide uiteinden torens.

De ronde toren is het oudst: gebouwd in de 15e eeuw en verhoogd in de 17e eeuw. De zeskantige traptoren ernaast is oorspronkelijk uit de 16e eeuw, maar is bij de restauratie herbouwd. Beide torens zijn gepleisterd en hebben geschilderde voegen. Daardoor krijg je het idee dat de torens uit natuurstenen blokken zijn opgetrokken. De vierkante toren is omstreeks 1700 gebouwd. Het 16e-eeuwse woongebouw verbindt het hoofdgebouw met de dienstvleugel.

Dikke walnotenboom

In het park staat een heel oude zwarte walnoot van 21 meter hoog en een omtrek van 4,70 meter. Deze boom van 200 tot 250 jaar oud is de dikste walnotenboom van Nederland. Op het terrein van Wisch is ook akkergeelster te vinden, een geel bloeiend plantje dat vooral onder oude bomen op landgoederen gevonden wordt.

Restauraties

De particuliere eigenaren begonnen na de oorlog met het herstel van Wisch, maar het ontbrak aan geld om ook het hoofdgebouw en de torens aan te pakken. De familie Vegelin besloot daarop dit deel met de ronde toren in 1957 in erfpacht te geven aan Geldersche Kasteelen, die de torens in 1957 en 2012 restaureerde.

De eerste restauratie begon in 1957 en duurde tot 1961.
Bij de meest recente restauratie, voltooid in 2012, zijn rotte delen van het houtwerk vervangen. Het leistenen dak van de torens is aangepakt en het stucwerk van de gevels is hersteld. Bij de restauratie is het bijzondere geschilderde blokmotief van de torens weer zichtbaar gemaakt. Er zat geen goot om de toren, dus het water liep over de muren en maakte de gevels door en door nat. Dat is verbeterd door het aanleggen van een nauwelijks zichtbaar gootje onder de dakrand.

Geschiedenis

Wisch en de heren van Wisch werden in 1207 al genoemd. In 1285 stond er al een huis, maar dat huis lag aan de overkant van de oude IJssel, 3 kilometer stroomafwaarts in de buurt van Etten.

Rond 1400 had het landgoed twee heren, twee neven, die ieder een huis hadden. Hun huizen lagen vlak naast elkaar op de plaats waar nu Wisch ligt. In 1849 kwam alles in bezit van de familie Van Schuylenburch.
Bombardementen in 1944 brachten grote beschadigingen toe aan de torens en het hoofdgebouw.
Wisch was toen al in handen van de familie Vegelin van Claerbergen. Zij begon met de restauratie van het woonhuis.
Het hoofdgebouw is in 1957 in eeuwigdurende erfpacht bij  Geldersche Kasteelen gekomen. Een ingrijpende restauratie begon en ruim 50 jaar later is een tweede restauratie van de torens voltooid.