Kasteel Wadestein

Klein perceel grasland waarin zich in de bodem de resten bevinden van kasteel Wadestein.

Locatie

Wadensteinsesteeg
4171 CM Herwijnen

Regio Rivierengebied - Gemeente Lingewaal

Voorzieningen

'Alde hofstat'

In 1390 staat Derck van Herwynen Johansz. te boek als eigenaar van Wadestein. Kasteel Wadestein werd in 1402 al omschreven als een 'alde hofstat'. Het was toen in handen van Bruysten van Herwynen. Maar hoe oud Wadestein precies is, is onbekend. Wel is duidelijk dat het om een groot complex ging, met een voorburcht.

Geschiedenis

De huidige naam moet het kasteel al vóór 1558 hebben gekregen. In dat jaar werd het huis in leen gegeven aan Marten van Rossem, een neef van de bekende Gelderse maarschalk. Het langgerekte, rechthoekige kasteel dateerde grotendeels van omstreeks 1600. In de 17de eeuw was het kasteel in handen van het geslacht Van Bije. Deze eigenaren werden in 1714 opgevolgd door de familie Van den Steen.

In de 18de eeuw was het kasteel nog in goede staat. Beschrijvingen uit die tijd maken melding van het vele beeldhouwwerk waarmee Wadestein was gedecoreerd. Tot rond het midden van de 19de eeuw was de eerste verdieping van het kasteel nog bewoond. In 1865 werd het kasteel echter gesloopt op de ronde toren en een latere aanbouw na, die nog tot kort voor 1910 bewoond bleven. Daarna volgde verder verval. Alleen de ondergrondse kelderverdieping, de ronde toren en de aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bleven bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk is de kelderverdieping al rond het jaar 1300 gebouwd. In de kelders waren kruis- en tongewelven aanwezig. De toren uit de 14de of 15de eeuw werd in de 19de eeuw hersteld en van kantelen voorzien. In 1909 werden deze kantelen nog met cement afgewerkt. De ronde toren had een doorsnede van ruim zes meter. In de jaren 1940-1945 ging ook dit laatste bovengrondse restant van Wadestein verloren. Sindsdien zijn er alleen nog ondergrondse resten van het kasteel.

Toen er niet meer dan ondergrondse restanten waren, heeft de Geldersche Archeologische Commissie zich voor Wadestein ingezet. Deze commissie droeg Wadestein in 1947 aan Geldersche Kasteelen over en sindsdien wordt het als archeologisch monument in stand gehouden. Systematisch archeologisch onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

Beheer van een archeologisch monument

Onze taak is het archeologisch monument in stand te houden. Omdat de resten van het kasteel onder de grond liggen, zullen er geen bodembewerkingen plaatsvinden. Het perceel is daarom in gebruik als grasland en wordt begraasd door schapen.