Huis te Eerbeek

Dit gevarieerde en bosrijke gebied ligt aan de rand van het Veluwse dorp Eerbeek. Het is een oud landgoed met een huis, loofbos, houtwallen, graslanden en een mooie beek met een watermolen.

Locatie

Prof. Weberlaan 1
6961 LX Eerbeek

Regio Veluwe - Gemeente Eerbeek
Verworven 1942 - Oppervlakte 30 ha

Voorzieningen

Landgoed met huis

Het huis stamt uit de middeleeuwen, maar er zijn veel 19e-eeuwse elementen zichtbaar. Het gebied ligt dicht bij het schilderachtige Apeldoorns Kanaal.

Het mooie en afwisselende landschap is prachtig fiets- en wandelgebied. Het landgoed ligt aan de Eerbeekse Beek. Die heeft een groot stroomgebied en voerde vroeger veel water. Er wordt gewerkt aan het herstel van de stroming in de beek.

Landgoed Huis te Eerbeek is een hondenlosloopgebied.

 

Evenementen

Geen evenementen gevonden.

De oliemolen

De Eerbeekse Oliemolen draait van april t/m oktober op zaterdag en zondag tussen 12.00-16.00 uur. U kunt kijken naar demonstraties olie slaan en krijgt uitleg van de molenaar. Entree is gratis.

Op de open dagen krijgt u deskundige uitleg over de werking van de molen. De imposante molenstenen draaien, u ziet hoe olie wordt geslagen en veekoeken ontstaan. De olie is te koop en kan worden gebruikt voor veredeling van hout, zoals tuinmeubelen, maar ook voor onderhoud van natuursteen en leer. De olie geeft glans aan vachten van huisdieren en maakt ruwe handen weer zacht.

U vindt de Oliemolen naast het restaurant.
Kanaalweg 3
6961 LW Eerbeek
tel. (0313) 65 13 31
www.dekorenmolen.com

Naast de open dagen kunt u de molen op afspraak bezoeken; daarvoor neemt u contact op met Restaurant Grand Café De Korenmolen.

Planten

Het bos op het landgoed is opvallend gevarieerd. De beplanting is van verschillende leeftijd. Er komen bijzondere plantensoorten voor.

Er groeit bijvoorbeeld dalkruid. Ook breedbladige wespenorchis, familie van de orchideeën, kan men hier tegenkomen. Het kan enkele jaren duren voordat deze plant gaat bloeien. Ook de witbloeiende gewone salomonszegel komt hier voor. Behalve bos zijn er ook houtwallen, lanen en graslanden te vinden.

Dieren

Op een oud landgoed vinden veel verschillende soorten dieren een plek. Vooral veel vogels zijn hier te zien. De kleine bonte specht en appelvink leven in het loofhout. Een soort als het goudhaantje leeft in het naaldhout. Aan de beek komen ook de ijsvogel en de grote gele kwikstaart voor. Deze soorten houden van stromend water.

Molens

Er is al in de 14e eeuw sprake van een korenmolen op het landgoed. Die molen bestaat nu niet meer. De naam wordt gebruikt door het grand café dat nu op deze plek gevestigd is. Het is een mooi beginpunt voor een wandeling over het landgoed en in de omgeving. De oliemolen is een rijksmonument en te bezoeken.

Meer informatie is te vinden op www.dekorenmolen.com.

Watermolens

Op het landgoed en in de omgeving stonden vroeger veel watermolens. Dat waren olie- en korenmolens. Omdat het water in de Eerbeekse Beek zo schoon is, waren er ook papiermolens. Voor het maken van papier is veel schoon water nodig. 

De oliemolen

Op het landgoed staat een watermolen uit 1825. De molen werd gebruikt als oliemolen. Er werd olie uit beukennootjes en lijnzaad gewonnen. Het is de enige nog werkende ‘bovenslag’ watermolen in Nederland en een Rijksmonument. Vrijwilligers houden de molen draaiende. De molen is te bezoeken.

De eigenaren van de Oliemolen en Geldersch Landschap & Kasteelen werken samen en met vrijwilligers aan het beheer en onderhoud van het landgoed. Er worden gezamenlijk activiteiten voor het publiek georganiseerd.

Geschiedenis

Deze plek heeft een lange geschiedenis. Het huis is op veel verschillende manieren gebruikt en vaak herbouwd en aangepast. Oude middeleeuwse en 17de-eeuwse elementen zijn nog overal terug te vinden.

In de 19e eeuw is het huis meerdere malen verbouwd tot het huidige neoclassicistische huis. Van het oorspronkelijke middeleeuwse huis, een havezate uit de 14e eeuw, zijn in de noordvleugel nog delen te zien. De tuin en de directe omgeving van het huis zijn aangelegd in de 19e-eeuwse landschapsstijl.

Gebruik
Het huis is in de loop van de tijd op verschillende manieren gebruikt. Als woonhuis, maar ook als jachtslot, als zaal voor een krijgsraad en het deed zelfs dienst voor Rooms-Katholieke missen.

Visvijvers
Bij een rondgang over het landgoed is het parkontwerp uit de 16e en 17e eeuw nog steeds goed zichtbaar. Een kaart uit 1642 geeft vakken en rechte lanen weer die nog steeds zichtbaar zijn. Alleen de invulling van de vakken is gedurende de geschiedenis gewisseld van bos naar waterpartij of grasland. In de vijvers werd waarschijnlijk vis gekweekt.

Beheer

Het beheer van dit terrein is erop gericht om het cultuurhistorische ensemble van huis, boerderij, oliemolen, beeksysteem en molenvijver te behouden. Het gebied heeft grote recreatieve waarde en ook dat willen we zo houden.

Bijzondere waarden

Huis te Eerbeek en Coldenhove liggen op een zogenoemde puinwaaier uit de ijstijd, die internationaal waardevol is. Door het parkbos van Huis te Eerbeek loopt de Eerbeekse Beek; de bovenloop ervan is aangewezen als water van hoog ecologisch niveau. Het gebied is waardevol voor vleermuizen, dassen, vogels, dagvlinders en libellen. Cultuurhistorische waarden zijn er ook volop. Het huis, de boerderij, het historisch gegroeide beeksysteem en de molenvijver vormen een compleet geheel (ensemble) met het dorp, de kerk en de oliemolen.
Huis te Eerbeek is een afwisselend terrein met hoge landschappelijke waarde. Ook de recreatieve waarden zijn hoog, want het huis (hotel) en de molen zijn belangrijke trekpleisters.
Coldenhove is een perceel in een groter naaldbos. Het heeft vooral landschappelijke waarde als onderdeel van een groter bosgebied. De bosbouwkundige waarde is matig tot hoog.

Beheer in een notendop

Bij ons beheer van Huis te Eerbeek staat het behoud van het landgoed en het cultuurhistorisch karakter voorop. Daarnaast willen we de recreatieve waarde voor de inwoners van Eerbeek en de bezoekers van het hotel behouden en versterken. Het gebied tussen de Smeestraat en de graslanden beheren we zodanig dat hier goede mogelijkheden zijn voor recreatie. De graslanden, die hooi leveren voor de schapen van de Loenermark, blijven beleefbaar als open ruimte. Verder streven we naar meer zonnige oevers met oevervegetatie en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Parkbos en Coldenhove

Het bos wordt als parkbos beheerd. In een dunningscyclus van zes jaar worden met name de beuken verwijderd. De oude eiken en bijzondere bomen worden in stand gehouden. We besteden extra aandacht aan de bescherming van holle bomen (vleermuizen, holenbroeders) en de instandhouding van lanen. Omdat veel laanbomen in hun laatste fase zijn, vindt hier verjonging plaats.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.