Goudenstein

Een van de hoektorens van het in 1672 door Franse troepen verwoeste 14e-eeuwse kasteel te Haaften. De toren van Goudenstein te Haaften is het enige restant van het 14e-eeuwse kasteel van Haeften, dat later Goudenstein werd genoemd.

Locatie

Goudensteinstraat
4175 CE Haaften

Regio Rivierengebied - Gemeente Neerijnen

Voorzieningen

Geschiedenis van het kasteel

Goudenstein werd gebouwd en bewoond door leden van het geslacht Van Haeften, die sedert het eind van de 13e eeuw worden genoemd. Na drie eeuwen vererfde Goudenstein in 1609 op de familie Van Brederode.

Het kasteel was Gelders leen sinds 1647.
In het rampjaar 1672 werd Goudenstein door Franse troepen verwoest. Na 1679 volgde enkele malen een verkoop totdat de ruïne van Goudenstein in 1712 in handen kwam van de familie Dutry van Haeften, die tot 1975 het eigendom behield.

Mr. G. Dutry van Haeften liet de enig overgebleven hoektoren in 1969 restaureren, waarbij een met leien gedekte spits op de toren werd geplaatst.
Hij besloot in 1975 de toren aan Geldersche Kasteelen over te dragen, waarna opnieuw herstelwerk aan de muren werd uitgevoerd.

Uiterlijk kasteel

Het kasteel van Haeften moet van oorsprong een vierkant, omgracht kasteel zijn geweest, met kleine ronde torens op de vier hoeken. De toren van Goudenstein is een van deze hoektorens, waaraan fragmenten van de muren van het verdwenen hoofdgebouw aansluiten.

Sporen in dit muurwerk maken duidelijk dat het hoofdgebouw moet hebben bestaan uit een overwelfde kelder, drie verdiepingen en een zolder. De bewaard gebleven toren met een hoogte van 19 meter en een doorsnede van 3,5 meter is in twee perioden ontstaan. Op halve hoogte zijn sporen van kantelen in het muurwerk zichtbaar, die wijzen op een vroegere weergang. Dit onderste deel van de toren met een muurdikte van 1,10 meter dateert mogelijk nog uit de 14e eeuw. De verhoging van de toren, met een muurdikte van slechts 25 centimeter, vond in de 15de of het begin van de 16de eeuw plaats. De torenvertrekken waren slechts per verdiepinghoogte via het hoofdgebouw toegankelijk. In de torenvertrekjes zijn de resten van twee gotische, zandstenen schouwen te vinden.

Behoud van ons erfgoed

Op diverse plaatsen in Gelderland heeft Geldersche Kasteelen ook de zorg voor kasteelresten op zich genomen. Zonder deze zorg waren de resten van veel middeleeuwse kastelencomplexen, vrijwel zeker tot ruïne vervallen of verdwenen.