Dijkhuizen

Kwelgebieden rondom de enk van Dijkhuizen. Natuurontwikkelingsgebied.

Locatie

Dijkhuizerzandweg
8161 NS Epe

Regio Veluwe - Gemeente Epe
Verworven 1992 - Oppervlakte 15 ha

Voorzieningen

Flora en Fauna

De graslanden van Dijkhuizen zijn nog niet bijzonder waardevol, maar de slootoevers geven de potenties aan. Naast kwelindicatoren als holpijp en waterviolier komen hier diverse soorten zegges voor, zoals scherpe zegge, tweerijige zegge, stijve zegge, valse voszegge en snavelzegge. De natte graslanden zijn fourageergebied van de dassen en reeën die in de hoger op de Veluwe gelegen bossen leven.

Natuurontwikkeling

Begin 2013 is een natuurvriendelijke oever aangelegd, een nieuwe kikkerpoel gegraven en een bestaande poel opgeknapt. Ook werden rasters en hekwerken vernieuwd.

Een bestaande elzensingel wordt aangevuld met jonge bomen, zodat deze in de toekomst uit kan groeien tot een mooie, ononderbroken elzensingel.
Tot slot wordt een gecombineerd wandel- en werkpad aangelegd.

Ontstaansgeschiedenis

De min of meer ovale enk van Dijkhuizen ligt hoger in het landschap en was in gebruik als gemeenschappelijke akker van de boeren van de buurtschap Dijkhuizen. Rondom de enk, op de overgang van hoog naar laag, loopt een weg waaraan de boerderijen liggen.

Door ophoging met plaggen en mest kwam de enk relatief nog hoger te liggen. De lage gronden om de enk waren natter, doordat hier zowel kwel van de enk als van de Veluwe naar boven kwam. Ze waren in gebruik als hooi- en weiland. Deze opbouw van een hooggelegen centrale enk met een kring van boerderijen en laaggelegen grasland er omheen is karakteristiek voor veel enkontginningen. Dijkhuizen is er een gaaf voorbeeld van.