Bruggelen

Op een stuwwal bij Apeldoorn ligt bosgebied Bruggelen. Prachtig gebied om te wandelen, te fietsen of paard te rijden. Er zijn wandelroutes uitgezet en er is een mountainbikeroute. In het gebied zijn veel bijzonderheden te zien.

Locatie

Engelanderholt
7361 CZ Beekbergen

Regio Veluwe - Gemeente Apeldoorn
Verworven 1949 - Oppervlakte 453 ha

Voorzieningen

Landschap

Het landschap is gevarieerd. Er liggen naald- en loofbossen en enkele heideveldjes. Het zuidelijke deel bestaat uit stuifheuvels met ‘eikenstrubben’. Dit zijn bossen met grillige, knoestige en gedrongen eikenstammen. In het bos liggen een Vlaamse schuur en een aantal oude grafheuvels. Op de Beekbergse Eng is akkerland te vinden.

Eropuit

Bruggelen kan actief worden verkend. Er lopen fiets-, wandel- en ruiterpaden door het gebied. Een mountainbikeroute over de Veluwe doet ook Bruggelen aan. De lange afstandswandeling ‘het Maarten van Rossumpad’ loopt deels door Bruggelen. Daarnaast zijn er in het gebied zijn drie wandelroutes uitgezet die worden gemarkeerd door paaltjes.

Klompenpad

Door een deel van Bruggelen loopt het Ugcheler Markepad.

GLK 90 jaar

Dit jaar maken we een aantal landgoederen extra fleurig. Ook op Bruggelen zaaien we een akkerrand in met zaad van zonnebloemen, typische akkerbloemen zoals smalle wikke, ringelwikke en zomerhaver en bijenmengsels zoals gele honingklaver, boekweit, slofhak en windhalm.

Vanaf de zomer staan de randen in bloei en geven ze kleur, geur én geluid aan het landschap. Reken op veel gezoem van hommels, bijen en zweefvliegen. En op getsjirp van krekels en sprinkhanen. Natuurlijk mag u ook een klein veldboeketje voor thuis plukken!

De locatie ligt vlakbij de ingang en parkeerplaats aan de Englanderenk.
Op het overzichtskaartje op deze pagina vindt u de locatie aangegeven met een bloem.

Bekijk hier alle locaties met bloeiende akkerranden.

Lariksbastkever

Helaas is er weer aantasting van lariksen door de lariksbastkever geconstateerd op Bruggelen. De dode bomen halen we vanaf augustus weg.

Nadat het kevertje vorig jaar al veel sterfte veroorzaakte van de Japanse Lariks, slaat hij ook dit jaar weer toe. De bomen hebben door de droogte van vorig jaar en dit voorjaar onvoldoende weerstand om de insecten te weren. Een gezonde boom geeft hars af wanneer een kever een gaatje in de bast probeert te maken. Daardoor krijgt het insect geen kans larven achter te laten. Zijn de bomen minder vitaal, dan worden ze wel aangetast.
De gemarkeerde dode en bijna dode bomen worden vanaf augustus geveld. In Bruggelen gaat het om ongeveer 150 lariksen.

GLK probeert zo snel mogelijk weer jong bos te laten groeien op de kale vlakten. Er wordt gekozen voor verschillende boomsoorten, omdat een gemengd bos beter bestand is tegen dit soort aantastingen.

Dieren

Bruggelen is onderdeel van de ecologische verbinding van het bosgebied van de Veluwe met de IJsselvallei. Voor soorten als de das en de boommarter is deze verbinding belangrijk. Ook herten en zwijnen leven hier.

De boommarter is een van de vaste bewoners van het landgoed. Evenals vele roofvogelsoorten, waaronder de havik en de wespendief. Op de hei leven reptielen zoals de zandhagedis, hazelworm, ringslang en de adder. In de open bossen zijn zangvogels als boompieper en geelgors te vinden. In het gebied zijn meerdere dassenburchten.

Grofwild

Samen met de terreinen van Staatsbosbeheer vormt Bruggelen een belangrijk leefgebied voor edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe. Ook damherten zijn er regelmatig te gast. Die steken over via het ecoduct bij de Woeste Hoeve. In de bossen en langs de akkers leven ook veel reeën.

Planten

Bruggelen herbergt een van de vochtigste en koelste bossen van de Veluwe. Vanwege dit specifieke klimaat komen er veel bijzondere soorten mos voor. Rondom Huis Bruggelen bloeien in de lente stinsenplanten.

Het zijn soorten mos die je in Scandinavië of nog noordelijker aan kan treffen. Zoals bijvoorbeeld het priembladmos en het breed moerasvorkje, een levermos van dood hout. In de arme bossen rond het stuifzand breidt de zevenster zich uit. Daar staat ook een opvallende jeneverbes. In het gebied zijn veel zeldzame paddenstoelen te vinden, waaronder cantharellen en vermiljoenhoutzwam.

Stinsenplanten

Rondom Huis Bruggelen bloeien in de lente stinsenplanten. Dit zijn planten die in de tweede helft van de 19e eeuw veel als sierplant rond buitenhuizen werden aangeplant. Ze komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. Om deze exoten te laten bloeien werden in het begin van de 20e eeuw karrevrachten mergelkalk uit Zuid-Limburg aangevoerd om de arme zangronden van Bruggelen te verrijken. Zo kan het dus gebeuren dat u hier in de lente opeens een prachtig gekleurd bloemenveld ziet.

Geschiedenis

Waarschijnlijk is de naam ‘Bruggelen’ een verbastering van ‘Braclog’. Dit woud wordt al in 801 vermeld. Sinds de 16e eeuw heet het bos ‘Engelanderholt’. In het landschap zijn veel sporen van het verleden te zien. Er liggen vijf grafheuvels van ongeveer 4000 jaar oud. Bij de A1 ligt de middeleeuwse gerechtsplaats Heerenhul. Dit is van de eerste plekken waar in ons land recht werd gesproken.

Noorse huizen

In het bos staan twee Noorse huizen. Ze hebben prachtige details en zijn voorzien van rijk gedecoreerd houtwerk. Bij een van de huizen ligt een arboretum, een park met meer dan 50 soorten exotische bomen.

Beheer

De landbouwgronden in het gebied worden ecologisch beheerd. In het bos is het beheer gericht op het vergroten van de structuur en het aantal boomsoorten. Sommige delen zijn ‘bosreservaat’, hier kan de natuur haar gang gaan. De cultuurhistorische elementen in het gebied worden behouden of hersteld. Zoals het arboretum, het parkbos en de boerderij.