Armenbos

Bij het plaatsje Meddo in het buitengebied van Winterswijk ligt het Armenbos. In het bos ligt een poel omzoomd door grasland met krentenboompjes.

Locatie

Masterveldweg
7105 CN Meddo

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 1995 - Oppervlakte 6 ha

Voorzieningen

Schenking

Het fraaie coulisselandschap ten noorden van Winterswijk was vroeger een uitgestrekt heidegebied, het Meddose Veld. In het begin van de 20e eeuw is het gebied ontgonnen. Er werd agrarische grond aangelegd –akkers en weilanden– en er kwam hier en daar bos. Ook het Armenbos komt uit die tijd. Het is een schenking van de kinderen van de oorspronkelijke planter, de heer Manschot.

Manschot was huisarts in Winterswijk. Hij heeft de bomen aangeplant op ‘rabatten’, verhogingen in het landschap. Rabatten zorgen dat ook op drassige bodem bosbouw mogelijk is. Ook de poel in het midden van het bos is toen aangelegd.

Fietsen en wandelen

De gehele Achterhoek is mooi fiets- en wandelgebied. Het landschap is afwisselend en rijk aan natuur. Er is veel interessante cultuurhistorie te beleven. In de buurt van het Armenbos, ten noorden van Winterswijk rond Meddo, lopen veel fiets- en wandelroutes. Bijvoorbeeld de ‘Flamingoroute’. Die fietsroute loopt door Duitsland en door de Achterhoek en Twente.

De route is in gedeelten te fietsen. Kijk voor meer informatie op www.flamingoroute.com

Paddenstoelen en krentenboompjes

In een gevarieerd bos met een vochtige bodem groeien veel paddenstoelen. Bij de poel staan krentenboompjes.

In het Armenbos zijn bij een recente inventarisatie ongeveer 50 soorten paddenstoelen geteld. Daaronder was de zeldzame fijnschubbige boleet. Rondom de poel in het bos groeien veel krentenboompjes. In het voorjaar bloeit deze struik uitbundig met fijne witte bloemen. In het najaar kleurt het blad dieprood.

Vogels

Het Armenbos is een rustig bos. Er komen dan ook veel bosvogels voor, waaronder veel spechtensoorten. De aanwezigheid van water en een open graslandje maakt het bos tot een geliefde broedplaats. Er leven veel lijstersoorten, vinken, mezen en boomklevers.

Beheer

Het beheer van het Armenbos is gericht op behoud van de landschappelijke samenhang. Om te zorgen dat het bos het poeltje niet insluit, houden we de graslandjes eromheen open.

Bijzondere waarden

Het Armenbos is een multifunctioneel bos. Het wordt niet gekarakteriseerd door hoge of potentieel hoge cultuurhistorische- of natuurwaarden. Het is aangelegd als een bos voor de bosbouw. Midden in het bos ligt een vennetje, omzoomd door grasland en krentenboompjes. Samen met het groen eromheen wordt dit parkje beschouwd als een klein cultuurhistorische element.
Het terrein ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Kenmerkend zijn het kleinschalige, onregelmatige scholtengoederenlandschap en het wat grootschaliger en strakkere heideontginningslandschap. De omgeving van Winterswijk is een populaire vakantiebestemming.

Landschapsbeheer

Omdat in het Armenbos geen hoge cultuurhistorische of natuurwaarden aanwezig zijn, beheren we het terrein als landschap. Hierbij zorgen we ervoor dat het omzoomde vennetje behouden blijft, conform de richtlijn van de vorige eigenaar.
Er wordt gedund met een cyclus van 4 à 5 jaar. Na kleinschalige kap werken met natuurlijke verjonging, maar er wordt soms ook aangeplant om toe te werken naar een meer gevarieerd bos.

Wist u dat?

De straten en wegen rond Meddo pas in 1994 namen kregen?

Tot die tijd werd een adres in het buitengebied van Meddo aangegeven met de hoofdletter ‘D’ en een nummer. De nummering liep dwars door het landschap en hield geen rekening met het wegenpatroon.