Goilberdingerwaarden

Boven Culemborg, in een flauwe bocht van de Lek, ligt het uiterwaardengebied Goilberdingerwaarden. Het is een vogelrijk natuurontwikkelingsgebied.

Locatie

Goilberdingerdijk
4105 LB Culemborg

Regio Rivierengebied - Gemeente Culemborg
Verworven 1999 - Oppervlakte 56 ha

Voorzieningen

Wandelen

Er op uit

Geldersch Landschap richt zich op verhogen van de natuurwaarde van het gebied, in samenhang met maatregelen voor hoogwaterveiligheid.
In het gebied kan vrij worden gewandeld. Het gedeelte tussen de spoorbrug en werk aan het spoel is aangewezen als hond losloopgebied.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het uiterwaardengebied nabij buurtschap Goilberdingen is historische grond. Het maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ligt vlak bij fort Everdingen. In de periode 1997-2002 is er een dijkverbeteringsproject uitgevoerd en werd het gebied aangewezen voor natuurontwikkeling. Het is waardevol vogelgebied en het wordt door de bevolking van Culemborg als recreatiegebied gebruikt.

Dieren

De uiterwaard is zeer rijk aan vogels. Voorbeelden zijn visdief, brandgans, bergeend, kuifeend, kluut en verschillende soorten kleine steltlopers. Een bijzondere vogelsoort is de roerdomp. Ook leven er veel insectensoorten en verschillende soorten amfibieën in het gebied.

Wist u dat?

In de Goilberdingerwaarden staat een ‘Armenboomgaard’. De ‘Armenboomgaard’ was ooit eigendom van de Katholieke Kerk. De opbrengst van de boomgaard was bestemd voor de armen uit de Betuwe. Er staan oude hoogstamfruitbomen met verschillende soorten appels en peren. De boomgaard is door dijkverleggingen inmiddels buitendijks komen te liggen.

Planten

De Goilberdingerwaarden bestaat voor een groot deel uit bloemrijk grasland en rietland. Hier en daar staan bosjes, knotwilgen en struikgewas met onder meer meidoorn. In de nabijgelegen Baarsemwaard loopt al langer een natuurontwikkelingsproject. Dat geeft een goed beeld van de toekomst van de Goilberdingerwaarden. Er groeien bijvoorbeeld oeverzegge en het watervorkje.

Geschiedenis

De nabijheid van fort Everdingen heeft een stempel gezet op het uiterlijk van de Goilberdingerwaarden.
Lees verder »

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.