Goilberdingerwaarden

Boven Culemborg, in een flauwe bocht van de Lek, ligt het uiterwaardengebied Goilberdingerwaarden. Het is een vogelrijk natuurontwikkelingsgebied. Cultuurhistorisch zijn vooral de onderdelen van de Hollandse Waterlinie interessant.

Locatie

Goilberdingerdijk
4105 LB Culemborg

Regio Rivierengebied - Gemeente Culemborg
Verworven 1999 - Oppervlakte 56 ha

Voorzieningen

Wandelen

Er op uit

De Goilberdingerwaarden bestaat voor een groot deel uit bloemrijk grasland en rietland. Hier en daar staan bosjes, knotwilgen en struikgewas met onder meer meidoorn. In beide uiterwaarden is het landschap erg open. Dit verhoogt de belevingswaarde van de rivier. Vooral de Baarsemwaard is een favoriet uitloopgebied van bewoners van Culemborg. Op zomerse dagen is het een geliefde bestemming om te wandelen, zonnen, zwemmen en spelevaren.

Het gedeelte tussen de spoorbrug en Werk aan het Spoel is aangewezen als honden losloopgebied.

Opvallend zijn de tandvormige waterpartijen, die de verdedigingswerken zichtbaar maken in het landschap.

Klompenpad

Door de Goilberdingerwaarden loopt het Goilberdingerpad.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het uiterwaardengebied nabij buurtschap Goilberdingen is historische grond. Het maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Everdingen, Werk aan het Spoel, de Diefdijk, bunkers, schuilplaatsen en inlaatwerken – ze zijn nog duidelijk in het landschap aanwezig.

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Dieren

Beide terreinen vormen vooral een aantrekkelijk broed-, rust- en foerageergebied voor vogels. Hier komen diverse Rode-Lijstsoorten voor, zoals kneu, zomertaling en pijlstaart.

Rust voor vogels
Andere soorten zijn visdief, brandgans, bergeend, kuifeend, kluut en verschillende soorten kleine steltlopers. Een bijzondere vogelsoort is de roerdomp.

Ook zien we er bijzondere soorten amfibieën (rugstreeppad, poelkikker), libellen (plasrombout, bruine korenbout), vlinders (argusvlinder, bruin blauwtje) en zoogdieren (laatvlieger, rosse vleermuis, bever).

 

Wist u dat?

In de Goilberdingerwaarden staat een ‘Armenboomgaard’. De ‘Armenboomgaard’ was ooit eigendom van de Katholieke Kerk. De opbrengst van de boomgaard was bestemd voor de armen uit de Betuwe. Er staan oude hoogstamfruitbomen met verschillende soorten appels en peren. De boomgaard is door dijkverleggingen inmiddels buitendijks komen te liggen.

Beheer

Voor dit gebied bepaalt de overheid (Rijkswaterstaat) in grote lijnen welk type begroeiing langs de rivier is toegestaan. Te veel vegetatie (verruiging) kan er namelijk voor zorgen dat de rivierwaterstand te hoog wordt.


Lees verder »

Planten

Op diverse plaatsen in het gebied komen bijzondere plantensoorten voor, zoals wilde marjolein, rode-ogentroost en kruisbladwalstro. In de nabijgelegen Baarsemwaard loopt al langer een natuurontwikkelingsproject. Daar groeien onder andere oeverzegge en het watervorkje.

 

Geschiedenis

De nabijheid van fort Everdingen heeft een stempel gezet op het uiterlijk van de Goilberdingerwaarden.


Lees verder »

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.