Zandhegge

Zandhegge ree
Zandhegge bospad
Zandhegge fauna

Ontdek Zandhegge

Vliegdennenbos en heide, door stuifwal gescheiden van aangeplant naald- en loofbos, hakhout en cultuurgrond met lanen en singels.

Clara Wilken landschap

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

Dankzij de rode mier, die hier veel voorkomt, zien we hier ook de zeldzame groene specht: rode mieren zijn hun hoofdvoedsel. Dit bos mag zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Daarom zijn er veel oude bomen en dood hout, waar ook de boommarter afhankelijk van is. Hun aantal is de afgelopen jaren dan ook toegenomen.

Help ons dit natuurgebied te beheren.

Natuur

Zandhegge bos

Landschap

De Zandhegge is een fraai afwisselend landschap, waarin het verleden herkenbaar is gebleven. De gronden hebben alleen een ander gebruik gekregen. De heide en het stuifzand zijn nu bos en ook het grote akkercomplex is grotendeels beplant met bos. Er wordt geen graan meer geteeld, maar de voormalige akkers zijn nog herkenbaar door hun bolle ligging.

De voormalige hakhoutwallen zijn nu volwassen bomenrijen, maar het kleinschalige karakter bleef behouden. De Zandhegge werd in 1977 gekocht van mevrouw M.A.H. de Bruijn-Dobbelman.

groenespecht-vogel-fauna

Dieren

Dankzij de rust en de ligging naast het grote aaneengesloten bos- en natuurgebied van het Kroondomein bezit de Zandhegge een rijke fauna. Er zitten relatief veel reeën en veel verschillende soorten vogels, waaronder diverse roofvogels en uilen. In het bos ten noorden van de stuifwal zijn veel hopen van de rode bosmier geteld.

Rode bosmieren zijn het hoofdvoedsel van de groene specht, een zeldzame vogel die op de Zandhegge voorkomt. Dit bos mag zich natuurlijk ontwikkelen, waardoor er veel dood hout en oude bomen te vinden zijn. Hierdoor zijn diersoorten die hiervan afhankelijk zijn, zoals de boommarter, de kleine bonte specht en de glanskop, de afgelopen jaren in aantal toegenomen.

Zandhegge fauna

Bomen, mossen & planten

Ten noorden van de stuifwal ligt op de voormalige heide een stuifzandvliegdennenbos. Het gebied is rijk aan mossen en korstmossen. De berk en de grove den groeien hier moeizaam. Op de opgestoven delen groeien de bosbes, de vossenbes, de kraaiheide, de dopheide, het pijpenstrootje en een enkele jeneverbes.

Op een heideterreintje grenzend aan het Kroondomein groeit de zeldzame veenbies. Ten zuiden van de wal liggen door loofhoutwallen en -singels omgeven landbouwgronden, waar opvallende soorten zoals kamperfoelie, adelaarsvaren, eikvaren en de veelbloemige salomonszegel groeien.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Greutelseweg
7345 CG Wenum Wiesel

Regio Veluwe – Gemeente Apeldoorn
Verworven 1977 – Oppervlakte 111 ha

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Fietsen
  • Wild kijken
  • Horeca
  • Monumentaal gebouw

Geschiedenis

Op de overgang tussen de hoge droge Veluwe en de lagere nattere gronden vestigden zich de eerste mensen in dit gebied. Hier was alles voor handen om te kunnen leven: water, weilanden en heide voor vee, hogere gronden voor akkers en bos en hakhout voor bouw- en brandhout. Ten zuiden van de Zandhegge ligt langs de weg een grafheuvel van ongeveer 4.000 jaar oud.

Op de Wieselse Enk zijn ijzertijdaardewerk en vuursteenafslagen gevonden. Onder het esdek gaan waarschijnlijk nog meer overblijfselen uit het verleden schuil.

De naam Zandhegge heeft betrekking op de haag van eikenstek waarmee de vroegere bewoners zich beschermden tegen het stuifzand. In de loop van de tijd is deze barrière uitgegroeid tot een imposante wal, die als een boog om de vroegere akkers ligt. Waarschijnlijk is de wal aangelegd op een reeds bestaande, natuurlijke wal die onderdeel uitmaakt van een langgerekt complex van dekzandduinen, opgestoven in en vlak na de laatste ijstijd.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.