Vossenbroek

Vossenbroek vijver
Vossenbroek gele bloem
Vossenbroek ven

Ontdek Vossenbroek

Een bosrijk natuurgebied langs de A50 bij de buurtschap Loobrink. Bijzonder in het moerassige gebied is een ongerept elzenbroekbos.

Clara Wilken hek

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

Natte bossen zoals een broekbos of elzenbroekbos komen steeds minder voor in Nederland. Hierdoor gaat ook hele specifieke flora en fauna verloren. Dit gebied leent zich goed voor het verder ontwikkelen van het bestaande elzenbroekbos. Daarvoor lopen verschillende natuurontwikkelingsprojecten.

Steun ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Vossenbroek gele bloem

Planten

Natte natuur op een voedselarme bodem heeft een bijzondere plantengroei. In een elzenbroekbos groeien veel zeldzame planten.

Onder de elzen groeien vooral moerassoorten als moeraszegge, gele lis, wolfspoot, moerasstruisgras en elzenzegge. In de sloten in het gebied komen soorten als gewone dotterbloem, bittere veldkers, holpijp en waterviolier voor. Op veel plekken is het in de lente paars van de kale jonkers.

Vossenbroek vos

Dieren

Het Vossenbroek is het enige grote bos in de wijde omtrek. Daar profiteren veel dieren van. Ree, das en vos komen hier voor. Er zijn ook veel vogels in het gebied te vinden. Watervogels, zangvogels en veel roofvogelsoorten worden regelmatig gezien en gehoord.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Wiemanstraat
8166 GA Emst (Loobrink)

Regio Veluwe – Gemeente Epe
Verworven 1992 – Oppervlakte 97 ha

Vossenbroek kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Fietsen

Geschiedenis

Door het vele kwelwater is het laaggelegen Vossenbroek lange tijd niet intensief in cultuur gebracht.

Pas na de aanleg van de A50 in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het mogelijk het gebied goed af te wateren. Tot die tijd was het lastig boeren in het gebied. Op oude kaarten zie je op kleine perceeltjes grasland dan ook telkens weer broekbosjes en moeras terugkomen. Alleen op de hoger gelegen enk was het goed boeren. De enk is een uitloper van de grotere Emsterenk en steekt als een wig het gebied in. Het hoogteverschil en de houtwal om de enk zijn belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied.

Wist je dat…

… elzenbroekbosjes in het gebied vroeger werden gebruikt als ‘geriefhoutbosjes’?

De es is leverancier van essenhout. Dat is een elastische houtsoort die taai en sterk is. Van essenhout werden dan ook de stelen van bijlen en spaden gemaakt.

Beheer

Vossenbroek ven

Natuurontwikkeling

Het gebied leent zich goed voor het verder ontwikkelen van het bestaande elzenbroekbos. Dat wordt gedaan met verschillende natuurontwikkelingsprojecten.

Ongerept elzenbroekbos is zeldzaam in Nederland. Broekbos staat regelmatig langere tijd onder water. Dat is in dit geval schoon kwelwater van de Veluwe. Door middel van plaggen en afgraven wordt voedselrijke grond afgevoerd. Daardoor krijgen de zaailingen van de els weer een kans. Eenvormig grasland wordt zo omgevormd tot een gevarieerd drassig gebied met een broekbos en veel verschillende plantensoorten.

Vossenbroek spaanse ruiter

Zeldzame soorten

Er wordt in het Vossenbroek ook dotterbloemhooiland, blauwgrasland en heischraalgrasland ontwikkeld. Hier voelen zeldzame soorten zich thuis, zoals dotterbloem, brede orchis, Spaanse ruiter en blauwe zegge.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.