Rosande Polder

Rosande Polder bevroren landschap
Rosande Polder hagedis
Rosande Polder bomenrij

Ontdek Rosande Polder

Rosande Polder ligt in de uiterwaarden van de Nederrijn ten zuiden van Oosterbeek. Van de Rosande Polder zijn veel schilderijen gemaakt. Vooral de grillige knotbomen in de buurt van het kerkje van Oosterbeek zijn inmiddels iconisch en meermaals vereeuwigd.

Waarom is dit natuurgebied bijzonder?

Gave kronkelwaarden zijn in Nederland geologisch gezien heel zeldzaam: meestal zijn ze door afgravingen aangetast. Zeker aan de Rijn is het een uniek fenomeen.

Steun ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Rosande Polder bessen

Langs de waterkanten

In het gebied leven de bever, hermelijn, meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis.

Langs de waterkanten groeien onder andere Engelse alant, stijve wikke, stijve steenraket en knolribzaad. Op de graslanden en op de dijken komen lathyruswikke, weidekervel, rode ogentroost en rapunzelklokje voor. Ook groeien er enkele akkersoorten, zoals rond kaasjeskruid en korenbloem. In bosjes en bosranden komen de bosaardbei, dichte bermzegge en holwortel voor.

Rosande Polder libelle

Waterrijke biotoop

Ook leven in de Rosande Polder twee soorten reptielen: hazelworm en ringslang. Verder komen de rugstreeppad, poelkikker en kamsalamander (alle internationaal van belang) voor, evenals de alpenwatersalamander (van nationaal belang).
Door de vele soorten water is in het gebied een gevarieerde visfauna aanwezig. In de wateren zijn de volgende vissoorten aangetroffen: kleine modderkruiper, rivierdonderpad, bittervoorn, alver, kroeskarper en kopvoorn. Ook libellen zijn door deze variatie aan watertypen goed vertegenwoordigd. Heel bijzonder is het voorkomen van de rivierrombout: een eierleggend vrouwtje werd in 2016 aangetroffen aan de oevers van de zwaaikom.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Polderweg
6862 VX Oosterbeek

Regio Rivierengebied – Gemeente Renkum/Arnhem
Verworven 2005 – Oppervlakte 82 ha

Rosande Polder kaart

Voorzieningen

  • Wandelen

Geschiedenis

Kasteel Rosande

In de Rosande Polder liggen de restanten van kasteel Rosande, dat net als kasteel Doorwerth aan de voet van de Veluwe in de uiterwaarden van de Rijn lag. Het werd in het begin van de veertiende eeuw gebouwd. Het voormalige kasteelterrein is een archeologisch monument. Bovengronds is geen muurwerk meer zichtbaar, maar de grachten zijn nog in het landschap te herkennen, zeker als ze vollopen bij hoogwater.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.