Regulieren

Regulieren vogel
Regulieren-landschap
Regulieren nevel donker

Ontdek Regulieren

Regulieren is een groot natuur- en wandelgebied in het rivierengebied bij Culemborg. Er zijn bloemrijke gras- en hooilanden, populierenbossen en wilgengrienden. In het gebied ligt een eendenkooi.

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

Regulieren is een schraal en nat gebied. Een zeldzaamheid in ons land, door de veelal intensieve landbouw. De hooilanden in Regulieren zijn door speciaal maaibeheer en de hoge grondwaterstand bijzonder bloemrijk geworden: in mei en juni zijn ze op hun mooist.

Help ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Regulieren nevel

Planten

Door speciaal maaibeheer en een hoge grondwaterstand zijn de hooilanden in het gebied bijzonder bloemrijk geworden. In mei en juni zijn de bloeiende hooilanden op hun mooist. Door de intensieve landbouw zijn dit soort schrale en natte gebieden niet veel meer te vinden in Nederland. Er groeien zeldzame plantensoorten zoals kamgras, trosdravik en goudhaver. In de sloten groeien kikkerbeet, krabbenscheer en waterviolier. Op de oevers zijn onder meer de holpijp en grote boterbloem te vinden.

Regulieren grutto

Dieren

Het gebied is rijk aan insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en weidevogels. Het gebied rond de eendenkooi is rustgebied, waar veel dieren van profiteren.

In de slootjes in het gebied zijn in het vroege voorjaar parende padden, bruine kikkers en heidekikkers te zien. In de hooi- en weilanden komen verschillende muizensoorten voor, zoals de aardmuis, waterspitsmuis en rosse woelmuis. In de bosgedeelten is de bosspitsmuis te vinden. In de winter zijn vaak reeën te zien.

Regulieren vogel

Vogels en insecten

In het vroege voorjaar pleisteren op de graslanden vele honderden kieviten, grutto’s en eenden, zoals smient en wintertaling. In de zomer zijn ooievaars graag geziene gasten. De sprinkhaanrietzanger, de kleine karekiet, rietgors en watersnip broeden in het gebied, net als de ransuil, boomvalk en buizerd. Vlinders als het oranjetipje vliegen in het voorjaar in de hooilanden op zoek naar de pinksterbloem. Bij het maaien stijgen soms duizenden hooibeestjes en bruine zandoogjes uit het gras op.

Wandelen & fietsen

Regulieren sloot

Eropuit

De Regulieren leent zich uitstekend voor een prachtige wandeltocht. De hond mag aangelijnd mee. Het gedeelte ‘de Platteweg’ is een hondenlosloopgebied. Het groene halfopen landschap is goed bereikbaar, er zijn parkeerplaatsen rondom. Er is een picknickgelegenheid. In het gebied en de omgeving kan worden gefietst en paardgereden.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Rijksstraatweg
4197 RL Culemborg

Regio Rivierengebied – Gemeente Culemborg
Verworven 1975 – Oppervlakte 264 ha

Hondenlosloopgebied Regulieren

Ruiter- en menroute Regulieren

Regulieren kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Honden losloopplaats
  • Paardrijden
  • Wild kijken

Geschiedenis

Het gebied werd al in de Romeinse tijd bewoond. In de middeleeuwen hoorde het gebied bij een regulierenklooster in Zaltbommel. Vlakbij ligt de oude Diefdijk uit de 14e eeuw, nog altijd de grens tussen Gelderland en Holland.

 

Het gebied rondom de Regulieren is pas in de laatste 50 jaar ingrijpend veranderd. Dat kwam vooral door ruilverkavelingen. Een plaatselijke werkgroep voor natuurbehoud heeft zich eind 1973 ingezet om de Regulieren veilig te stellen als natuurgebied. Van meer dan 35 eigenaren werd grond gekocht. Het terrein werd in 1975 aan Geldersch Landschap & Kasteelen overgedragen. 

Struin met boswachter Jan van den Bosch

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.