Randwijkse Buitenpolder

Randwijkse-Buitenpolder hoogwater
Randwijkse Buitenpolder water
Randwijkse Buitenpolder Scholekster

Ontdek Randwijkse Buitenpolder

Meestromende nevengeul in de Nederrijn ter hoogte van het Lexkesveer bij Wageningen. De oevers zijn glooiend en natuurlijk aangelegd.

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

In dit gebied is ruimte voor de rivier en voor de natuur. Rijkswaterstaat graaft nevengeulen naast de Maas en de Rijn. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. Bovendien geven nevengeulen de rivier meer ruimte, wat bij hoog water de veiligheid verhoogt.

Help ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Randwijkse Buitenpolder vogel

Dieren

Vanaf de Veerweg en de Randwijkse Rijndijk heb je met een verrekijker een mooi zicht op de vogels in de uiterwaard. In dit deel van de uiterwaard komen vogels voor die specifiek zijn voor graslanden, zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, torenvalk en wulp. In de winter zijn er veel overwinterende trekvogels te zien zoals wilde ganzen, zwanen en eenden. Ook hebben de rugstreeppad, poelkikker, meerkikker, hazelworm, ringslang, bever en de rivierrombout hier hun leefgebied.

Hetersche waarden

Zes jaar lang werd grind en zand gewonnen langs de Nerderrijn ter hoogte van Heteren, daarna werd het natuur. De stichting Voortuin Heteren en GLK beheren deze uiterwaarden sinds oktober 2022.
Bij de overdracht kreeg het de naam Hetersche Waarden, of zoals ze in Heteren zeggen ‘Hèterse Waarden’. Een naam die past bij dit natuur- en recreatiegebied, dat samen met inwoners en vele andere betrokkenen is vorm gegeven. Samen met vrijwilligers en lokale agrariërs zal GLK zorgen voor het onderhoud. Het is een onderdeel van de Randwijkse Buitenpolder.

Recreatie

Je kunt er heerlijk wandelen, zwemmen, vissen, varen, luieren en van de natuur genieten.
In de uiterwaarden zijn afgelopen jaren onder meer een strand, wandelpaden, een passantenhaven, natuureilanden, een ruiterpad, een vissteiger, een stalen vogelobservatiepost en een picknickplaats aangelegd. Daar komen nog een extra dijkafrit voor minder validen, een poel voor amfibieën, een eilandje voor oeverzwaluwen bij. Een regelwerk dat het oostelijk deel drassig kan houden na hoogwater, moet binnenkort zorgen voor meer biodiversiteit.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Randwijkse Rijndijk
Randwijk

Regio Rivierengebied – Gemeente Overbetuwe
Verworven 2009 – Oppervlakte 13 ha

Randwijkse Buitenpolder kaart

Voorzieningen

  • Wandelen

Beheer

Randwijkse Buitenpolder scholekster

Ons beheer is gericht op het behouden van het open cultuurlandschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. De graslanden worden extensief beheerd, waar de (weide)vogels erg blij mee zijn.

De bodem van het terrein bestaat onder andere uit ooivaaggronden, een bijzondere rivierklei met zware zavel. De archeologische waarden van de uiterwaarden van de Rijn zijn redelijk hoog, onder andere door de aanwezigheid van de Limes, een Romeinse verdedigingslinie.

Meer lezen? Klik hieronder om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over de Randwijkse Buitenpolder, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Uiterwaarden Nederrijn (De Spees, Maneswaard, Randwijkse Buitenpolder en Wolfswaard).

Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.
Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.