Petrea

Petrea Besje
Petrea herfst
Petrea spinnenweb

Ontdek Petrea

De Woldberg is het noordelijkste puntje van de stuwwal van de Veluwe. Het heuvelachtige gebied is pas laat in de geschiedenis bebost geraakt.

Clara Wilken boom takken

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

In Petrea komen wilde zwijnen, reeën en edelherten voor. Het rustgebied in Petrea is belangrijk voor dit Veluws wild. Dankzij Ecoduct Tolhuis, dat over de A50 loopt, kan groot en klein wild de rijke voedselgronden langs de IJssel bereiken.

Steun ons dit natuurgebied te beheren
Petrea vogel naaldbomen

Naaldbomen

Het bos bestaat voornamelijk uit grove den en andere naaldbomen. Hier groeit onder meer de wilde orchidee dennenorchis.

De plaatsen waar vroeger leem werd gewonnen zijn nog goed herkenbaar. Hier zijn boomsoorten aangeplant die een wat voedselrijkere bodem verlangen zoals eik, beuk of douglas. In het loofbos is de soortenrijkdom groter.

Petrea Paddenstoelen

Bijzonderheden

Tussen de kraaiheidestruik, bosbessen en de grassoort bochtige smele komen enkele bijzonderheden voor, zoals de veelbloemige salomonszegel, grote wolfsklauw en het rondbladig wintergroen. Ook groeit plaatselijk de hengel. Dit is een halfparasiet die voedsel onttrekt aan de wortels van grassen.

Wandelen, fietsen & paardrijden

Over de onverharde zandpaden van Petrea is het heerlijk dwalen. In het gebied zijn ook twee duidelijk aangegeven wandelroutes uitgezet. Er zijn ook fietspaden en ruiterroutes.

Wandelroutes

De gele wandelroute is 1,5 km en de rode wandelroute is 6 kilometer lang. Ze zijn te combineren tot een tocht van 7,5 kilometer.

De gele route start in het hondenlosloopgebied (Molenweg / Grote Weg / Wapenvelderzand), waar baasjes hun hond lekker kunnen laten rennen. Er is een klein deel van de route waar de hond wel aangelijnd moet zijn.

Op onze borden staan aangegeven waar ze los mogen en waar ze aangelijnd moeten zijn. De rode route voert over een hoog gedeelte van de hei, wat een prachtig uitzicht biedt. Deze route voert niet meer door het hondenlosloopgebied.

Fietsen en paardrijden

Verschillende fiets- en ruiterroutes doorkruisen het landgoed. Bij de parkeerplaats aan de Molenweg in Wapenveld begint een ATB-route. De paden lopen langs de randen van het rustgebied voor het wild. Hier is de kans om wild te zien het grootst.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Wapenvelder Zand
8191 KD Wapenveld

Regio Veluwe – Gemeente Heerde
Verworven 1968 – Oppervlakte 458 ha

Hondenlosloopgebied Landgoed Petrea

Petrea kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Wandelroute
  • Honden losloopplaats
  • Fietsen
  • Paardrijden
  • Wild kijken

Geschiedenis

Op het landgoed liggen hoge heuvels: de Witte Berg, de Hooge Berg en de Filipsberg. Vanaf de heide op de Hooge Berg heb je een weids uitzicht in oostelijke richting.

Buys Ballot

Landgoed Petrea was ooit van de hertog van Gelre. Rond 1850 werd het gekocht door de bekende weerkundige Christophorus Buys Ballot. Hij liet de boerderij ‘Petrea’ bouwen.

De naam komt waarschijnlijk van het Griekse woord voor steen, ‘petra’. Buys Ballot wilde uit het hier aanwezige leem baksteen maken.

Bebossing

In 1903 kocht J.E. van der Meulen het landgoed van Buys Ballot. Hij bouwde een villa aan de Rijksweg. Die is nu nog te zien vanaf de oude rijksweg Apeldoorn-Hattem. Van der Meulen liet Petrea bebossen. Zijn zoon liet het in 1968 na aan Geldersch Landschap. Het is het grootste legaat dat we ooit kregen.

Beheer

Onze doelstelling is het in stand houden van dit typische Veluws boslandschap, met enkele natuurlijke en cultuurhistorische elementen, zoals de populaties dennenorchissen, het bosreservaat, de paraboolduinen en de voormalige boerderij Petrea met parkbos en landbouwgronden.

Petrea Heide Zon

Bijzondere waarden

Petrea bevindt zich op de stuwwal van de Noordwest-Veluwe, die van internationaal belang is. Het oostelijk deel van het gebied ligt op de Render- en Kamperklippen. Deze bestaan uit een zeer langgerekt systeem van paraboolduinen die samen een lengteduin vormen van ongeveer 20 kilometer. Bijzonder is dat hier twee grote groeiplaatsen van de dennenorchis (nationaal belangrijk) voorkomen. Met deze plant wordt in het beheer nadrukkelijk rekening gehouden.
Rondom de voormalige boerderij Petrea liggen nog een parkaanleg en landbouwgronden. Petrea is gebruikt voor leemwinning; er zijn resten gevonden van leemkuilen en ovens.
Sinds het ecoduct Tolhuis over de A50 gereed is, heeft het edelhert Petrea weten te vinden. De soort vormt hier nu een permanente populatie, naast het damhert. Daarnaast leven er andere internationaal belangrijke dieren, zoals de boommarter, heikikker, kamsalamander en zandhagedis.
De bosbouwkundige productiewaarde van Petrea is gemiddeld. Het grootste deel van Petrea bestaat uit opstanden van grove den. Daarnaast bevinden zich er opstanden van eik, berk, Japanse lariks en douglas. Het zuidelijke deel van het bos is een GLK-bosreservaat (37 ha).

Petrea Bospad

Beheer

Ons bosbeheer is gericht op de duurzame productie van kwaliteitshout, met respect voor de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Dit houdt in dat we onder andere rekening houden met het voorkomen van de dennenorchis en andere beschermde soorten. Rondom boerderij Petrea beheren we het bos meer als parkbos; leemkuilen en andere cultuurhistorische relicten worden ontzien. In het bosreservaat wordt in principe geen beheer uitgevoerd; hier kan het bos zich ongestoord ontwikkelen. De heideterreinen houden we open. De heideverbindingen worden onderzocht in het kader van kwaliteitsverbetering van heidehabitats. Het graslandperceel verhuren we voor hobbymatig gebruik.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.