Heikamp

Heikamp landschap
Heikam flora
Heikam landschap

Ontdek Heikamp

Heikamp is een bosgebied van ecologisch belang, want het vormt een verbindingszone voor een grote populatie zandhagedissen. Het heeft ook historische waarde, want er zijn overblijfselen te zien van een voormalige Duitse legerbasis.

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

Heikamp vormt een ecologische verbindingszone voor een grote groep zandhagedissen. Zij kunnen gebruik maken van een faunatunnel om in Het Nationale Park De Hoge Veluwe te komen. Ook reptielen en kleine en middelgrote zoogdieren kunnen van deze faunatunnel gebruik maken.

Help ons dit natuurgebied te beheren
Heikamp landschap

Natuurgebied

Heikamp is een bosgebied met grove den, lariks, berk en eik. De bosstructuur is gevarieerd in gelaagdheid, in leeftijd en in soorten. Het is een relatief jong bos dat rond 1960 is aangelegd op een heideterrein met vliegdennen. Er staan nog oude vliegdennen die dateren van vóór de bosaanleg. Het bijzondere aan Heikamp is dat het bos voor een deel is beheerd door middel van coulissekap.

Heikamp flak stelling

Coulissekap

Bij coulissekap worden er strookgewijs banen geveld waarbij de breedte van deze stroken ongeveer gelijk is aan die van de stroken waarop de bomen blijven staan. Op de open stroken worden nieuwe boompjes aangeplant. Na een aantal jaren worden de oude stroken geveld en opnieuw beplant. Dit type bosaanleg en beheer is nu niet meer gebruikelijk. We hebben ervoor gekozen om deze coulissekap vanuit cultuurhistorisch oogpunt voort te zetten.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Koningsweg
6816 TD Schaarsbergen

Regio Veluwe – Gemeente Schaarsbergen
Verworven 2008 – Oppervlakte 42 ha

kaart Heikamp

Voorzieningen

  • Wandelen

Geschiedenis

De omgeving van Heikamp is waarschijnlijk al vroeg bewoond geweest. Vlakbij liggen namelijk rijen grafheuvels. De afgelopen eeuwen maakte Heikamp deel uit van een heidegebied, waarover enkele eeuwenoude wegen over de Veluwe liepen zoals de Harderwijkerweg en de latere koningswegen.

FLAK-stelling

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd op Heikamp een groot Duits complex met luchtafweergeschut aangelegd ter verdediging van het militaire vliegveld Deelen. Na de oorlog werden de barakken, kantoorgebouwen, munitiedepots en geschutsopstelplaatsen ontmanteld en werd de heide grotendeels bebost. Restanten van deze zogenoemde FLAK-stelling (Flugabwehrkanone) zijn echter nog steeds zichtbaar. Een grote Amerikaanse eik markeert de vroegere ingang van het complex.

Beheer

Ons beheer is erop gericht om het cultuurhistorisch karakter van de restanten van het Duitse luchtafweergeschut (FLAK-stelling) uit de Tweede Wereldoorlog en het omringende bos te behouden, te versterken en zichtbaar te maken. Ook willen we de migratiemogelijkheden van de zandhagedis in dit gebied versterken.

Heikamp Flora

Bijzondere waarden

Heikamp ligt op de grootste ijssmeltwaaier van ons land. Er zijn verschillende belangrijke vegetatietypen aanwezig, waaronder de vogelpootjes-associatie. Ook groeien er nationaal belangrijke plantensoorten, zoals het hondsviooltje en veldkruidkers. Er leven dassen, boommarters, dag- en nachtvlinders en bijzondere vogels, waaronder de duinpieper.

Het gebied is vooral belangrijk voor de zandhagedis. Heikamp vormt namelijk een verbindingszone (corridor) voor de grote populatie zandhagedissen die leeft in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De cultuurhistorische waarden liggen vooral in de restanten van het Duitse luchtafweergeschut (FLAK-stelling). Daarnaast is het dubbele tracé van de Oude Harderwijkerweg interessant. De bosstructuur op Heikamp is gevarieerd.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.