Goudenstein

Goudenstein toren
Goudenstein toren

Ontdek Goudenstein

Een van de hoektorens van het in 1672 door Franse troepen verwoeste 14e-eeuwse kasteel te Haaften. De toren van Goudenstein te Haaften is het enige restant van het 14e-eeuwse kasteel van Haeften, dat later Goudenstein werd genoemd.

Waarom is deze toren belangrijk?

Deze hoektoren is het enige dat is overgebleven van het 14e-eeuwse kasteel van Haaften: de rest van het kasteel werd in 1672 verwoest door Franse troepen. We vinden het belangrijk om ook voor de resten van kastelen te zorgen, zodat deze niet tot ruïne vervallen of verdwijnen.

Steun ons dit natuurgebied te beheren

In het gebied

Goudenstein toren

Uiterlijk kasteel

Het kasteel van Haeften moet van oorsprong een vierkant, omgracht kasteel zijn geweest, met kleine ronde torens op de vier hoeken. De toren van Goudenstein is een van deze hoektorens, waaraan fragmenten van de muren van het verdwenen hoofdgebouw aansluiten.

Sporen in dit muurwerk maken duidelijk dat het hoofdgebouw moet hebben bestaan uit een overwelfde kelder, drie verdiepingen en een zolder. De bewaard gebleven toren met een hoogte van 19 meter en een doorsnede van 3,5 meter is in twee perioden ontstaan. Op halve hoogte zijn sporen van kantelen in het muurwerk zichtbaar, die wijzen op een vroegere weergang. Dit onderste deel van de toren met een muurdikte van 1,10 meter dateert mogelijk nog uit de 14e eeuw. De verhoging van de toren, met een muurdikte van slechts 25 centimeter, vond in de 15e of het begin van de 16e eeuw plaats. De torenvertrekken waren slechts per verdiepinghoogte via het hoofdgebouw toegankelijk. In de torenvertrekjes zijn de resten van twee gotische, zandstenen schouwen te vinden.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Goudensteinstraat
4175 CE Haaften

Regio Rivierengebied – Gemeente Neerijnen

Goudenstein kaart

Voorzieningen

  • Monumentaal gebouw

Geschiedenis

Erfgoed

Goudenstein werd gebouwd en bewoond door leden van het geslacht Van Haeften, die sedert het eind van de 13e eeuw worden genoemd. Na drie eeuwen vererfde Goudenstein in 1609 op de familie Van Brederode. Het kasteel was Gelders leen sinds 1647.

Verwoesting

In het rampjaar 1672 werd Goudenstein door Franse troepen verwoest. Na 1679 volgde enkele malen een verkoop totdat de ruïne van Goudenstein in 1712 in handen kwam van de familie Dutry van Haeften, die tot 1975 het eigendom behield.

Restauratie

Mr. G. Dutry van Haeften liet de enig overgebleven hoektoren in 1969 restaureren, waarbij een met leien gedekte spits op de toren werd geplaatst. Hij besloot in 1975 de toren aan Geldersche Kasteelen over te dragen, waarna opnieuw herstelwerk aan de muren werd uitgevoerd.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.