Bruggelen

Bruggelen zonnestralen bos
Loenermark Wild zwijn
Bruggelen bospad

Ontdek Bruggelen

Op een stuwwal bij Apeldoorn ligt bosgebied Bruggelen. Het is een prachtig gebied om te wandelen, te fietsen of paard te rijden. Er zijn wandelroutes uitgezet en er is een mountainbikeroute. In het gebied zijn veel bijzonderheden te zien.

Waarom is dit gebied belangrijk?

Bruggelen heeft een rijke geschiedenis. In dit gebied bevindt zich de middeleeuwse gerechtsplaats het Herenhul, waar het Hoge Gericht van de Veluwe zetelde. Tegenover de middeleeuwse gerechtsplaats staat een vijfstammige beuk. In de christelijke symboliek zou 5 staan voor Genade, Barmhartigheid en Gunst. De beuk verwijst dus mogelijk naar de gerechtsplaats.

Help ons dit natuurgebied te beheren
Bruggelen paddenstoelen

Mossen en paddestoelen

Bruggelen herbergt een van de vochtigste en koelste bossen van de Veluwe. Vanwege dit specifieke klimaat komen er veel bijzondere soorten mos voor. De soorten mos die hier voorkomen, kun je in Scandinavië of nog noordelijker aantreffen, zoals het priembladmos en het breed moerasvorkje, een levermos van dood hout. In de arme bossen rond het stuifzand breidt de zevenster zich uit. Daar staat ook een opvallende jeneverbes. In het gebied zijn veel zeldzame paddenstoelen te vinden, waaronder cantharellen en vermiljoenhoutzwam.

boshyacinth

Stinzenplanten

Rondom Huis Bruggelen bloeien in de lente stinzenplanten. Dit zijn planten die in de tweede helft van de 19e eeuw veel als sierplant rond buitenhuizen werden aangeplant. Ze komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. Om deze exoten te laten bloeien werden in het begin van de 20e eeuw karrenvrachten mergelkalk uit Zuid-Limburg aangevoerd om de arme zandgronden van Bruggelen te verrijken. Zo kan het dus gebeuren dat u hier in de lente opeens een prachtig gekleurd bloemenveld ziet.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Engelanderholt
7361 CZ Beekbergen

Regio Veluwe – Gemeente Apeldoorn
Verworven 1949 – Oppervlakte 453 ha

Hondenlosloopgebied Bruggelen

Ruiter- en menroute Bruggelen

Bruggelen kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Wandelroute
  • Hondenlosloopgebied
  • Paardrijden
  • Wild kijken
  • Horeca
  • Monumentaal gebouw

Geschiedenis

Bruggelen herenhul

Waarschijnlijk is de naam ‘Bruggelen’ een verbastering van ‘Braclog’. Dit woud wordt al in 801 vermeld. Sinds de 16e eeuw heet het bos ‘Engelanderholt’. In het landschap zijn veel sporen van het verleden te zien. Er liggen vijf grafheuvels van ongeveer 4000 jaar oud. Bij de A1 ligt de middeleeuwse gerechtsplaats Herenhul. Dit is van de eerste plekken waar in ons land recht werd gesproken.

Het kruisbanier op Landgoed Bruggelen

Uit recent onderzoek naar de geschiedenis van Landgoed Bruggelen kwam een bijzonder verhaal naar voren over het rechthoekige stuk grond, dat de kern van het landgoed vormt. Lees hier meer over het kruisbanier op Landgoed Bruggelen.

Beheer

De aanwezigheid én zichtbaarheid van meerdere tijdlagen kenmerken het landschap in Bruggelen. Hoge archeologische waarden worden afgewisseld met hoge natuurwaarden en belangrijke bosbouwkundige waarden.

Bruggelen bospad

Archeologie

Bruggelen heeft een groot aantal archeologische relicten zoals grafheuvels, ijzerkuilen, karrensporen en het Herenhul. Omdat deze ook zichtbaar aanwezig zijn in het landschap, leent het gebied zich ervoor om het publiek nog meer kennis te laten maken met de geschiedenis van het landschap.

Natuurwaarden

Ook zijn er hoge natuurwaarden in het gebied aanwezig, voornamelijk op de heide en in het bosreservaat. Hier liggen kansen om de natuurkwaliteit verder te verhogen. Het overige bos is bosbouwkundig belangrijk. Dit houden we met zorgvuldig bosbeheer in stand.

Natuur, cultuur en landschap

Voor het bosreservaat geldt sec een doelstelling ‘Natuur’, voor de overige delen is gekozen voor een mix van de doelstellingen ‘Cultuurhistorie’ en ‘Landschap’. Op en om de heide worden ook de natuurwaarden meegenomen in het beheer (accent Natuur). Het Van Schaiksbosch in het zuidwesten heeft het accent Bosbouw, hier is meer ruimte voor de verantwoorde productie van kwaliteitshout.

Wat betekent dit voor het beheer?

Bossen en lanen

In het bosreservaat wordt het voorkomen van exoten tegengegaan, we zorgen dat het veilig is (zorgplicht) en dat de paden worden onderhouden. Verder wordt er niet beheerd.
In de bossen van het historische landgoed Bruggelen beheren we voor het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de karakteristieke struiklaag en kruiden. Ook wordt goed rekening gehouden met de volop aanwezige archeologische elementen. Het arboretum houden we in stand.

In de bossen met accent Bosbouw wordt actief beheerd met het oog op de teelt van kwaliteitshout. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden niet in het gedrang mogen komen.
Het cultuurhistorisch lanenpatroon houden we in stand. Als een laan door uitval van laanbomen niet meer als zodanig herkenbaar is, worden bomen vervangen, bij voorkeur door bomen van de oorspronkelijke boomsoort.

Heide

Om de heide en de daaraan gebonden soorten in stand te houden, streven we naar een variatie in structuur en afwisseling van jonge en oudere heidebegroeiing, open zandige stukjes en wat meer vergraste delen. Wanneer de heide te eenvormig wordt, zal er kleinschalig beheer worden uitgevoerd om de variatie te vergroten.

Graslanden en akkers

Voor de graslandpercelen langs de beek wordt extensief beheer aangehouden: ze worden één keer per jaar gemaaid. Voor de akkers op de eng bestaat de wens om zoveel mogelijk over te gaan op biologische landbouw.

Naar de beheervisie

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.