Bergharen en Horssen

Bergharen vlinder bloem
Bergharen bos en water
Bergharen bloemen bos

Ontdek Bergharen en Horssen

Overwegend beboste terreintjes op de rug en aan de voet van een gordel van rivierduinen, die opvallend boven het vlakke kleigebied uitsteken. Ook bloemrijk wei- en hooiland, onder meer rond een zandwinningsplas.

Waarom is dit gebied belangrijk?

Voor dassen was dit altijd een belangrijk leefgebied. Maar onder andere door de aanwezigheid van een groot motorcrossterrein liep hun aantal de afgelopen jaren fors terug. Het crossterrein is nu gesloten, en we proberen het gebied weer zo optimaal mogelijk te maken voor dassen. Het gaat nu weer een stuk beter met de das.

Help ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Landgoed Staverden das

Natuurgebied

Een mooi groen landschap op een gordel van rivierduinen en bosland. Op en rond de rivierduinen leven van oudsher dassen en hier bevond zich ooit de grootste dassenburcht van West-Europa, zegt men.

Hun aantal ging eind vorige eeuw fors achteruit, vooral door schaalvergroting en intensivering van de landbouw, bejaging en een internationaal motorcrossterrein. Nu de rust al een tijd is weergekeerd, probeert Geldersch Landschap & Kasteelen dit gebied zo optimaal mogelijk te maken voor de dassenpopulatie, door bossen en hagen aan te planten en het beheer te richten op verdere ontwikkeling van natuurwaarden. Dankzij deze maatregelen gaat het niet alleen met de das stukken beter, maar ook met andere soorten.

Wandelen

In dit kleinschalige cultuurlandschap zijn diverse interessante wandelroutes uitgezet. De ‘Berg van Bergharen’ is een heerlijk wandel-, fiets- en paardrijdgebied. Honden mogen aangelijnd mee. Een groot gedeelte van de ‘Berg van Bergharen’ is aangewezen als losloopgebied voor honden. Informatie hierover staat op de openstellingsborden.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Elzendweg
6617 AW Bergharen, Horssen

Regio Rivierengebied – Gemeente Wijchen, Druten
Verworven 1994 – Oppervlakte 215 ha

Hondenlosloopgebied Bergharen

Ruiter- en menroute Landgoed Bergharen en Hernen

Bergharen Horssen kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Wandelroute
  • Honden-losloopgebied
  • Fietsen
  • Ruiterroute
  • Horeca

Geschiedenis

Het rivierengebied is altijd een prima plek geweest om te leven. De eerste mensen in dit gebied woonden op de stroomruggen en de rivierduinen.

In de buurt van Bergharen en Horssen zijn veel overblijfselen gevonden van vroegere bewoning, vooral aardewerk daterend vanaf de bronstijd tot aan de late middeleeuwen. In de middeleeuwen werd met een primitieve bedijking begonnen en ontstonden er dorpen op plaatsen waar wegen samenkomen. De bedijking rond het Land van Maas en Waal was in de eerste helft van de 14e eeuw voltooid. De dijkring was gesloten.

Ontwatering

Vanaf die tijd begonnen mensen ook met de ontginning van de kommen. Er werden weteringen gegraven die het water uit de lage kommen moesten afvoeren. De ontwatering werd bemoeilijkt door kwel uit de hogere zandgronden en de hoger gelegen Waal. Omdat de kommen zo nat waren, werden ze vooral gebruikt als hooiland. Op de hogere delen lagen de akkers, weiden en boomgaarden en bevond zich de bebouwing.

Veranderingen

Door verdergaande verbetering van de ontwatering sinds de Tweede Wereldoorlog werd het mogelijk in de kommen akkerbouw te bedrijven. Ook zijn er boerderijen gebouwd en populierenbossen geplant. Het landschap is daardoor ingrijpend van karakter veranderd. Dat is ten koste gegaan van de natuurwaarden van de vochtige hooilanden. De aanleg van de A50/A73 en andere wegen en industrieterreinen rond Bergharen hebben het landschap verder aangetast.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.