Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke gift draagt u structureel bij aan het professionele beheer van natuur en cultuurerfgoed in Gelderland. Bovendien ontvangt u van de Belastingdienst een groot deel van de gift terug. U kunt dit eenvoudig regelen via een schenkingsovereenkomst. Hulp nodig? We staan voor u klaar.

Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag dan noemen we dit een periodieke gift. Deze periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 40% in 2022. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Deze vorm van schenken kan wordt in een schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel vastgelegd. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kunt u deze vorm van schenken ook vastleggen middels een notariële akte.

Rekenvoorbeeld

Stel dat uw belastingaftrek 42% is dan is de totale bijdrage aan het beschermen van het Gelders natuur en cultuurerfgoed 365 euro hoger dan wanneer u zonder een schenkingsovereenkomst zou doneren.

Rekenmodule

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u één van onderstaande rekenmodules gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wilt doen.

Rekenmodule Het Geldersch Landschap

Rekenmodule Geldersche Kasteelen

Periodieke gift regelen

Om tot een schenkingsovereenkomst voor periodieke giften te komen doorloopt u de volgende stappen:

 1. Bepaal eerst aan welke van onze stichtingen u wilt schenken:
  a. Wilt u natuur en erfgoed behouden, dan kiest u Geldersch Landschap
  b. Wilt kastelen behouden, dan kiest u Vrienden der Geldersche Kasteelen
  c. Wilt u projecten steunen, zoals specifieke restauraties, dan kiest u Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen

 2. Download de overeenkomst periodieke gift (pdf) van de betreffende stichting en sla deze op op uw pc. Vanaf uw computer kunt u het bestand openen, digitaal invullen, opslaan en printen.
  a. Stichting Het Geldersch Landschap (pdf)
  b. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (pdf)
  c. Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen (pdf)
 3. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u (schenker) en één voor ons (ontvanger). Deze staan onder elkaar. Vul beide volledig in en onderteken ze.

 4. Stuur beide exemplaren per e-mail naar m.peters@glk.nl of in een envelop zonder postzegel naar:
  Geldersch Landschap & Kasteelen
  Antwoordnummer 57
  6800 WC Arnhem

 5. Wij vullen uw overeenkomst aan. Onder andere met uw donateursnummer dat u moet invullen bij uw belastingaangifte en het RSIN. Dit unieke nummer, dat de Belastingdienst het goede doel heeft gegeven, moet ingevuld worden bij uw belastingaangifte.

 6. U ontvangt uw exemplaar na verwerking en ondertekening onzerzijds retour. Wij adviseren u deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie. De Belastingdienst kan u namelijk vragen deze te overleggen.
  NB. U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Margreet Peters via m.peters@glk.nl of bellen met GLK, tel. (026) 35 52 535.

Goed om te weten

 • Als periodiek schenker ontvangt u bovendien (mits uw jaarlijkse gift minimaal 23,50 euro bedraagt): een donateurspas met gratis reguliere toegang tot kastelen en korting op activiteiten en producten, 4x per jaar het magazine Mooi Gelderland, de Beleefgids en de nieuwsbrief.
 • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar worden betaald.
 • De Belastingdienst heeft bepaald dat eerder gedane giften in het lopende kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in dat kalenderjaar.