Periodieke gift

Een periodieke gift (ook wel periodieke schenking of lijfrenteschenking genoemd) heeft fiscale voordelen. Bij een periodieke gift van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot 52%. Deze vorm van schenken kan nog steeds middels een notariële akte, maar mag sinds 2014 ook in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het goede doel worden vastgelegd.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wilt doen.

Periodieke gift regelen

 • Voor de keuze aan welke van onze stichtingen u wilt schenken, kunt u terecht op de webpagina GLK als goed doel.

 • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf) en sla deze op op uw pc. Vanaf uw computer kunt u het bestand openen, digitaal invullen, opslaan en printen.

Stichting Het Geldersch Landschap
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen
Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen

 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u (schenker) en één voor ons (ontvanger). Deze staan onder elkaar. Vul beide volledig in en onderteken ze.

 • Stuur beide exemplaren per e-mail naar m.peters@glk.nl of in een envelop zonder postzegel naar:
  Geldersch Landschap & Kasteelen
  Antwoordnummer 57
  6800 WC Arnhem

 • Wij vullen uw overeenkomst aan. Onder andere met uw donateursnummer dat u moet invullen bij uw belastingaangifte.

 • U ontvangt uw exemplaar na verwerking en ondertekening onzerzijds retour. Wij adviseren u deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie. De Belastingdienst kan u namelijk vragen deze te overleggen.
  NB. U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.

Wilt u een blanco overeenkomst periodieke gift liever per post ontvangen, dan kunt u deze opvragen per e-mail m.peters@glk.nl of bellen met GLK, tel. (026) 35 52 535.

Goed om te weten

 • Een periodieke gift aan GLK is altijd inclusief het donateurschap (indien de jaarlijkse gift minimaal € 23,50 bedraagt).
 • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar worden betaald.
 • De Belastingdienst heeft bepaald dat eerder gedane giften in het lopende kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in dat kalenderjaar.