Vliegroutes Lelystad airport

Door de uitbreiding van Lelystad airport komen er nieuwe vliegroutes boven Gelderland. Geldersch Landschap & Kasteelen is uiteraard bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben.

Samen met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuurmonumenten hebben we een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is aanvullend op de (gezamenlijke) Zienswijze Gelderse Partijen, die ook door de Gelderse Natuur en Milieufederatie wordt onderschreven. In de Zienswijze Gelderse Partijen is duidelijk aangegeven dat laagvliegen (in- en uitgaande vliegroutes) volstrekt onacceptabel is. Zolang er geen gedragen oplossingen is om dit te voorkomen, kan Lelystad Airport niet worden geopend. Uit de zienswijze mag worden afgeleid dat er nog legio onbeantwoorde vragen zijn over de effecten van het laagvliegen.

Lees de volledige zienswijze vliegroutes (pdf).