Eikenprocessierups

Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland zijn vanaf ongeveer april grote aantallen rupsen van de eikenprocessievlinder te vinden. Bij aanraking met de brandharen van deze rups – die onzichtbaar zijn met het blote oog - kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Op de gezondheid van het bos of bomen heeft de eikenprocessierups nauwelijks effect.

Het advies is om met een wijde boog om deze eikenbomen heen te lopen (en honden aangelijnd te houden).

Aanpak

Onze boswachters en beheerders houden de eikenbomen goed in de gaten. Bij geconstateerde grote aantallen rupsen in combinatie met veel wandel- en/of fietsverkeer, hangen zij waarschuwingen op bij (de ingang van) deze specifieke locaties.

Om op termijn de overlast tegen te gaan, wordt gezocht naar duurzame oplossingen door het stimuleren van meer biodiversiteit waardoor de eikenprocessierups bestreden wordt met natuurlijke vijanden en minder kans krijgt om zich als plaag te ontwikkelen.
Het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen vormt geen duurzame oplossing.

Slechts bij hoge uitzondering worden op locaties met ernstige overlast gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld om de nesten van de rups te verwijderen. Op de meeste andere plekken in de bossen en op de landgoederen is het gezien de grote hoeveelheid niet te doen om maatregelen tegen de rupsen te nemen.

Meer weten

Vragen over de eikenprocessierups? Kijk dan op processierups.nu of rupsen.info.