Vacature

Voorzitter gezocht voor de Raad van Advies

De Raad van Advies van Geldersch Landschap & Kasteelen heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, met name op het gebied van strategie, meerjarenbeleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving. De Raad vormt het klankbord vanuit het draagvlak van de stichting. Voor de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de samenleving.

In de Raad van Advies zijn o.a. de volgende disciplines vertegenwoordigd: vermogensbeheer, waterschap, ecologie, particulier grondbezit, politiek, recreatie, marketing, sport en verzekeringen.

De functie
Vanwege periodiek aftreden van de huidige voorzitter van de Raad van Advies zijn we op zoek naar een inspirerende persoonlijkheid, met kennis en ervaring, die affiniteit heeft met het brede werkterrein van onze organisatie en beschikt over een goede antenne voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Van de voorzitter wordt specifiek gevraagd:

  • onderwerpen te kunnen benoemen en aanscherpen daar waar door GLK keuzes gemaakt moeten worden en deze helder neer te leggen bij de directie van GLK;
  • de adviezen van de Raad te plaatsen in de ontwikkelingen van GLK;
  • boven de partijen kunnen staan;
  • een bindende factor te zijn binnen de Raad van Advies;
  • verbondenheid te hebben met de directeur-bestuurder en zijn vervanging;
  • in contact te staan met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De voorzitter Raad van Advies wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Advies bestaat uit maximaal 15 leden. Een lid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en is herbenoembaar voor maximaal twee volgende periodes van vier jaar.

Een lid van de Raad van Advies onderschrijft de doelstellingen van de stichtingen en stelt zijn of haar kennis, ervaring en netwerk belangeloos ter beschikking van Geldersch Landschap & Kasteelen.
Het betreft een onbezoldigde functie. De tijdsbesteding bedraagt circa 6-8 dagdelen op jaarbasis. De Raad van Advies komt 3-4 keer per jaar bijeen.

Interesse?
Reacties ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 7 april.
Met vragen kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder, ir. P.A. van den Tweel, tel. (026) 35 52 550.

Belangstellenden kunnen zich richten tot:
Geldersch Landschap & Kasteelen
t.a.v. het directiesecretariaat, mevr. S. Brouwers
Postbus 7005
6801 HA Arnhem

16 maart 2017

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.