Duno, op de stuwwal bij Doorwerth

In 2016/2017 werkt Geldersch Landschap & Kasteelen op de Duno aan herstel van o.a. het Dunoplateau, het Cascadedal, de Azalealaan en de Dunobrug.

Waardevol uitzicht

De helling van de stuwwal bestond voor de Tweede Wereldoorlog grotendeels uit waardevol hakhout, dat periodiek gekapt werd. Er was vrij zicht over de uiterwaarden van de Rijn. Deze situatie wil GLK deels terugbrengen vanuit vier pijlers:

  •  uitzichten herstellen;
  • herstel hakhout op de helling om natuurwaarden te vergroten;
  • beschermen van de kwetsbare helling;
  • vergroten van het landschappelijke contrast tussen de hoge stuwwal en de lage uiterwaarden.

Om dit te bereiken gaat GLK in februari op een tweetal plaatsen de bestaande opgaande beplanting omzetten in lager hakhout.

Geschiedenis zichtbaar

GLK heeft het voornemen om het in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde landhuis met terras weer beleefbaar te maken. Door aanleg van een terras kunnen we de plek van het huis weer aan duiden.
In het Cascadedal herstellen we onder andere de bronkop van cementrustiek. Deze cementrustiek, bestaande uit neprotsen, bruggetjes en watervalletjes is 100 jaar geleden aangelegd.

Planmatig herstel

GLK is in 2016 begonnen met het herstellen van de waardevolle elementen op de Duno:

  • het Cascadedal is al lichter door bomen te verwijderen;
  • er zijn ruim 200 nieuwe azalea’s geplant in de Azalealaan;
  • met het verleggen van de rode paaltjes wandelroute en de mountainbike route is de erosie in het gebied aangepakt en komen we tegemoet aan wensen van bezoekers.

Uniek gebied

De fantastische ligging op de stuwwal aan de Nederrijn, met spectaculaire uitzichten en spontaan ontspringende beken, maken de Duno in ecologisch opzicht uniek in Nederland. Het voormalige landgoed herbergt tal van cultuurhistorische relicten, bijzondere groene en het de resten van een landschapspark uit het verleden. Het is een geliefd recreatiegebied; veel wandelaars en mountainbikers maken er gebruik van.

Cascadedal

Voor de Tweede Wereldoorlog was de Duno een fraai park met een imposant landhuis dat in gebruik was als hotel. Karakteristiek voor het park waren cementrustieke trappen, rotspartijen, vijvers en watervallen. In Nederland zijn er weinig parken met een vergelijkbare hoeveelheid cementrustiek. Geldersch Landschap & Kasteelen wil iets van die vroegere grandeur van de Duno terugbrengen.

Tijdens de Slag om Arnhem is het landhuis verwoest en raakte het park zwaar beschadigd. In de jaren daarna is het door GLK in de basis hersteld. Een aantal bijzondere landschapselementen zoals de Cascadewaterval, een aantal uitzichten en enkele zwaar beschadigde karakteristieke trappen en bruggen konden echter in die tijd niet met de restauratie worden meegenomen. Gelukkig is dat nu op korte termijn wel mogelijk. Ook herstel van de Dunobrug kan worden gerealiseerd.

Voor de herstelplannen is Geldersch Landschap & Kasteelen nog op zoek naar historische foto’s die gemaakt zijn op landgoed Duno.

Door restauratie zal de kwaliteit van het landgoed toenemen. Planten en dieren, zowel in de vele beken en vijvers als in het bos en op de graslanden, profiteren hier ook van.

Draagvlak groot

Om (een deel van) de plannen financieel mogelijk te maken, is in het najaar van 2015 een giftenactie gehouden onder donateurs van GLK.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.