Bosonderhoud Heerlijkheid Beek

Kapwerkzaamheden tijdelijk stil gelegd

GLK heeft besloten de resterende kapwerkzaamheden in het bos op Heerlijkheid Beek te verschuiven. Reden hiervoor is een mogelijk recente waarneming van een oehoe in het gebied.
GLK heeft de dunning uitgebreid besproken met omwonenden en andere belangstellenden. Uiteraard is ook de voorbereiding zorgvuldig uitgevoerd volgens de gedragscode bosbeheer. Daarbij hoort onder meer het periodiek na lopen van aanwezige nesten in het gebied met een actuele check net voor de aanvang van de dunning. Een oehoe-nest is daarbij niet gevonden.

GLK hoopt dat deze zeldzame vogel zich heeft genesteld op de Heerlijkheid Beek. Het zou een mooi aanwinst zijn voor de Gelderse natuur.

Uitgangspunten

Behoud van de natuurlijke soortenrijkdom, de bijzondere cultuurhistorische waarden, de landschappelijke beleving en veiligheid voor recreanten, in combinatie met de oogst van hout zijn uitgangspunten voor bosbeheer in Beek. Deze waarden liggen verspreid over het gebied, de ingrepen in het bos verschillen dan ook van plek tot plek. Er worden onder meer verjongingsplekken gecreëerd, bomen die een gevaar vormen voor bezoekers weggehaald, maar ook bepaalde boomsoorten bevoordeeld ten opzichte van andere soorten.
Het geoogste hout wordt verkocht en de opbrengsten worden weer gebruikt voor de instandhouding van het Gelders erfgoed.
Geldersch Landschap & Kasteelen is FSC gecertificeerd.

Herzien plan

Tijdens informatiewandelingen en gesprekken in het najaar van 2016 hebben omwonenden en belangengroepen in constructieve gesprekken gereageerd op de voorgenomen maatregelen. Op basis hiervan zijn enkele aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke plan. Deze zijn ook in het terrein zichtbaar. Een blauwe cirkel om de boom betekent dat deze niet gekapt zal worden. Bomencirkel ‘de Tempel’, enkele beeldbepalende bomen in het beekdal, wintereiken en zoveel mogelijk berken blijven staan. Ook zullen er meerdere eikenhorsten worden gespaard, zodat er mogelijk nieuwe broedgelegenheden worden gecreëerd voor soorten als de middelste bonte specht.

Werk in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden is veel aandacht voor de bescherming van flora en fauna en de kwetsbaarheid van de stuwwal. GLK probeert de wandelpaden zo veel mogelijk te ontzien tijdens de werkzaamheden.

x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.