Werk in uitvoering

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft het veiligstellen van ons Gelders erfgoed als kerndoel. De focus ligt de komende jaren op de instandhouding van het bezit dat ons is toevertrouwd.
Dankzij onze samenwerking met de Provincie Gelderland, onze donateurs, bedrijfsrelaties, fondsen en de Nationale Postcode Loterij, hebben we gelukkig ook de mogelijkheid om grotere projecten uit te voeren.

Voor de inrichting van natuurgebieden wordt uitgegaan van de doelen in het Provinciale Natuurbeheerplan:

  • Bosaanleg. Bos heeft een hoge belevingswaarde en draagt sterk bij aan de kwaliteit van onze omgeving. Bossen houden water vast, vangen fijnstof op en slaan langdurig veel CO2 op. Het aantal plekken waar momenteel bomen kunnen worden geplant is beperkt. Bij inrichting van terreinen proberen we daar waar dat kan bosjes aan te planten.

  • Landschappelijke inrichting. In 2012/2013 hebben landgoederen De Oorsprong bij Oosterbeek en Waardenburg & Neerijnen in de gemeente Neerijnen een flinke opknapbeurt ondergaan, dankzij de samenwerking met de Provincie Gelderland in het kader van het Inversteringsfonds Landelijk Gebied. Ook de landschappelijke inrichting van landbouwgrond rond de Nijmolense- en Smallertse Beek bij Emst op de Noord-Veluwe hebben we in 2013 nog kunnen uitvoeren.
    Voor het vervolg van landschappelijke inrichting zijn we afhankelijk van nieuwe geldstromen.

  • Ontgronding en/of vernattingsmaatregelen. Verdroging is een ernstige bedreiging voor natuurgebieden. Daar waar mogelijk bestrijden we de verdroging, zoals recent in Vossenbroek, het Wisselse Veen, het Wooldse Veen en Kallenbroek.
    Het afgraven van grond is een kostbare maatregel door de transportkosten. Om die reden passen wij deze maatregel terughoudend toe. Op de Noord-Veluwe is dit in twee gebieden gebeurd in 2013. Door de voedselrijke bovenlaag af te graven, houden we schrale grond over waar zeldzame planten ('Rode lijst-soorten') een kans krijgen te ontkiemen en zich te vermeerderen.
x

Gratis magazine Mooi Gelderland

Mooi Gelderland is hét kleurrijke magazine van Geldersch Landschap & Kasteelen. Boordevol informatie over Gelderse natuur en cultuur, achtergrondverhalen en eropuit tips.

Vraag nu een gratis exemplaar aan.
Lees verder »

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring.

Niet meer tonen.