Zienswijze Lelystad Airport

29 maart 2021

Op 25 maart hebben wij samen met Natuurmonumenten, Red de Veluwe, Gelders Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Gelderland een zienswijze ingediend tegen verlening van een natuurvergunning voor Lelystad Airport.

In de zienswijze gaan we in op de vlieghoogtes en de negatieve effecten daarvan op Natura-2000gebieden. In het bijzonder vragen we aandacht voor laagvliegen en het effect op vogels. We stellen ter discussie dat het project in delen is geknipt zodat niet de totale effecten worden beoordeeld. Ook zijn we van mening dat een ADC-toets had moeten plaatsvinden. Verder gaan we in op onjuiste stikstofberekeningen en het onvoldoende meerekenen van stikstofdepositie van verkeer.

Het ministerie komt naar verwachting voor de zomer met een reactie op alle ingediende zienswijzen.

Je vindt de zienswijze hier.

Meer nieuws